Polub nas na Facebooku

Aktualności

Lekcja 46. Wiara w tradycję

Ilustracja

Ludzie w stanie oszołomienia będą czytać książki filozoficzne czy religijne, lecz ich treść uznają za nieprzystającą do współczesności. Skarbnica wiedzy przodków jest zagrożeniem dla ich próżnej niezależności.

Więcej...

Komentarzy: 0

Lekcja 45. Etapy rozwoju duszy

Ilustracja

Wiara duszy pogrążonej w mroku (irul) jest prymitywna, nielogiczna. W swych dziecinnych staraniach dusza uporczywie czepia się takiej wiary. Nie ma w tym rozumowego uzasadnienia, tylko prosty impuls intuicyjnego umysłu i ciała. Jednak ta wiara w nieznane i niewidzialne, w słowa autorytetów, w konieczność poddania się prawom wspólnoty wznosi duszę na wyższy poziom – oszołomienia (marul). Dusza zaczyna wierzyć we własny osąd i doświadczenia, w swą zdolność rozumienia opinii innych: intelektualnego przyjmowania ich i odrzucania.

Więcej...

Komentarzy: 7

Lekcja 44. Poziomy wiary

Ilustracja

Niektórzy ludzie zachowują wiarę tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, i tracą ją, gdy napotykają trudności. Podporą ich wiary są przywódcy, których nie znają i pisma, których nie rozumieją. Mają zamknięte oczy i dlatego muszą być nieustannie podtrzymywani przez innych.

Więcej...

Komentarzy: 0

Lekcja 43. Astikja, iśwarapudźana. Wiara i czczenie

Ilustracja

Z zamkniętymi oczyma patrzą na świat, ci których wiara jest ślepa. Nie czytają, nie zastanawiają się, brakuje im wiedzy, ale pozwalają się prowadzić duchowemu przywódcy, któremu zawierzyli z powodów osobistych.

Więcej...

Komentarzy: 0

Lekcja 42. W jaki sposób przestrzegają dana mnisi

Ilustracja

Na zaawansowanym etapie rozwoju duchowego, aby wznieść się jeszcze wyżej, należy oddać to, co się otrzymało.

Więcej...

Komentarzy: 0

Lekcja 41. Rozmaite sposoby obdarowywania

Ilustracja

Dar pieniężny lub dar pożywienia podtrzymują fizyczną egzystencję drugiej osoby, lecz dar mądrości sanatana dharmy jest darem dla duszy, przybliżającym ją do wyzwolenia.

Więcej...

Komentarzy: 0

Lekcja 40. Egoiści i skąpcy

Ilustracja

Cnota dana obejmuje pragmatyczną czynność przekazywania pieniędzy i darów serca. Są one podstawą i istotą innych form religijnych darów, na przykład ofiarowywania swego czasu.

Więcej...

Komentarzy: 0

Wpisów na stronie: