Polub nas na Facebooku

Aktualności

Droga duszy

Wiara jest rozumem duszy manifestującym się na kolejnych etapach jej rozwoju. Dusza emanuje z
Śiwy w postaci zarodka i przechodzi przez trzy stadia egzystencji (awastha): kewala awastha, sakala
awastha i śuddha awastha. W stadium kewala awastha dusza przypomina ziarno zakopane w ziemi,
jest iskrą Boskości skrępowanej w chmurze złudnej świadomości (anawa), będącej pierwszym
aspektem zakrywającej/maskującej łaski Pana Śiwy (tirodhana śakti). Następnym etapem podróży
duszy jest sakala awastha, okres egzystencji cielesnej, cyklicznego rozwoju przez transmigrację z ciała
do ciała, kiedy to oddziałują na duszę siły ułudy (maja) i karmy (czynu i jego konsekwencji). Maja i
karma są drugim i trzecim aspektem zakrywającej/maskującej łaski Pana.
Podróż przez sakala awastha dzieli się na trzy podetapy. Pierwszy to etap ciemności (irul pada), na
którym dusza stara się poznać i doświadczyć świata (paśa dźńanam). Po nim następuje etap
oszołomienia i konsternacji (marul pada), na którym dusza zaczyna rozumieć swoją sytuację i okrywa,
iż została uwięziona pomiędzy światem a Bogiem, lecz nie wie, w którą stronę powinna pójść.
Dążenie duszy do odkrycia swej prawdziwej natury zwie się paśu dźńanam. Trzeci etap to etap łaski
(arul pada), na którym dusza zabiega o łaskę Boga. Od tej chwili rozpoczyna się prawdziwy rozwój
religijny duszy z pomocą Boga.
Wiara duszy pogrążonej w mroku (irul) jest prymitywna, nielogiczna. W swych dziecinnych staraniach
dusza uporczywie czepia się takiej wiary. Nie ma w tym rozumowego uzasadnienia, tylko prosty
impuls intuicyjnego umysłu i ciała. Jednak ta wiara w nieznane i niewidzialne, w słowa autorytetów,
w konieczność poddania się prawom wspólnoty wznosi duszę na wyższy poziom – oszołomienia
(marul). Dusza zaczyna wierzyć we własny osąd i doświadczenia, w swą zdolność rozumienia opinii
innych: intelektualnego przyjmowania ich i odrzucania.
Dusza nie opuszcza szybko tego poziomu, na nim to bowiem tworzy karmę, która ją związuje i którą
musi później „przeżyć”, by nabyć mądrości. Innymi słowy, mądrość duszy jest po części owocem
doświadczeń skażonych ignorancją. Jest to proces długotrwały, ponieważ dusza jest opornym
uczniem.
Na kolejny poziom dusza przenosi się dzięki praktyce jogi. Dusza odkrywa, że dobre i szlachetne czyny
przynoszą jej korzyść. Natomiast negatywne, niecne postępki niechybnie spychają ją w przepaść
oszołomienia. I tak, z przekonaniem, wybiera dobre i pobożne. Tym sposobem doprowadza swe życie
do stanu równowagi (iruwinajoppu).
Świadomie lub nie, dusza zaczyna panować nad trzema zanieczyszczeniami (mala): anawą, karmą i
mają. Maja kusi ją coraz mniej. Karma nie kontroluje dłużej jej myśli. A anawa, świadomość skupiona
na materialnym ciele i umyśle, słabnie, pozwalając jej poczuć współczucie do innych żywych istot.
Dusza przechodzi do stanu dojrzewania mala (malaparipakam).

Będąc w tym stanie, w odpowiednim momencie w jej życiu, przechodzi do poziomu arul. Moment ten
określa się mianem zstąpienia łaski (śaktinipata). Wewnętrznie charakteryzuje go intensywne
pragnienie Śiwy. Dusza pragnie poświęcić się temu, co duchowe i święte. Zewnętrznie zstąpienie łaski
przejawia się w postaci spotkania satguru. Dusza nie ma wątpliwości kim on jest, ponieważ wyczuwa
w nim tę samą duchową energię, która płynie z jej wnętrza.
Kiedy dusza osiąga wspomniany stan dojrzewania mala (malaparipakam), doświadcza trojakiego
działania Pana – kończy się faza okrywającej łaski, a przejawiają się: odsłaniająca łaska (anugraha) i
zstępująca łaska (śaktinipata).
Na tym etapie wiedza odkrywa się przed duszą spontanicznie. Jest to etap śuddha awastha, na
którym dusza, w swej percepcji rzeczywistości, widzi Pana Śiwę na szczycie, Pana Ganeśę u podstawy,
a Pana Karttikeję pośrodku.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 4/6 (127 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu Droga duszy

Komentarzy: 1

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://top-writing.work

16.09.2017 | Dodał: ConnieSef

Dodaj komentarz