Polub nas na Facebooku

Aktualności

ESENCJA WIEDZY O ŚIWIE 2

Śiwa – głowa rodziny

Życie jest pasmem kompromisów i konfrontacji między idealizmem a rzeczywistością, wolnością i bezpieczeństwem, przywiązaniem i wyzwoleniem. Związek Śiwy z Wisznu i Parwati symbolizuje te kompromisy. Nie ma niczego złego w odsuwaniu się od życia, wyrzekaniu się społeczeństwa w poszukiwaniu wyzwolenia i wolności, należy jednak spełnić swoją biologiczną powinność i wywiązać się z obowiązków wobec społeczeństwa. Pustelnika łatwo można uznać za eskapistę, jeśli unika obowiązków rodzinnych.

Parwati jest uosobieniem Bogini Matki, ucieleśnieniem materii i wszelkich energii, wszystkiego, z czym Śiwa nie chce mieć do czynienia. Z pomocą Kamy, boga miłości, Parwati uwodzi jednak Śiwę i przywraca Go światu. Urządza Mu dom, przemienia Go w głowę rodziny i wymusza na Nim aktywny udział w Jej życiu.

Wisznu dba o zachowanie dharmy, społecznego porządku. Czasem jako przyjaciel, czasem jako uwodzicielka Mohini pilnuje, by Śiwa odgrywał swoją rolę w kosmosie jak należy, zanim wzniesie się ponad wszystko.

Śiwa – dobroczyńca

Śiwa jest Bogiem, którego łatwo zadowolić. Jego wieczną wdzięczność można zaskarbić sobie liściem bel czy kwiatem datury upuszczonym na Jego lingę nawet przypadkowo. Śiwa obdarza radością, łaską i błogosławieństwami. Uwalnia od smutku, cierpienia, bólu. Prowadzi swojego wielbiciela ku wiecznemu szczęściu.

Śiwa – strażnik

Śiwa czuwa nad kosmosem, strzeże odległe osady przed złowrogimi siłami. Jest mistrzem sztuk walki, który obdarowuje wojowników różnymi rodzajami broni. Jest budzącym grozę rycerzem, jednocześnie fascynującym i przerażającym, brutalnym, a jednak łagodnym. Jest wybawcą, usuwającym zgubne wpływy z życia wszystkich istot.

Śiwa – nauczyciel

Śiwa jest źródłem wszelkiej mądrości. Wiedza, którą przekazuje, pomaga człowiekowi wieść bogatsze i pełniejsze życie. Śiwa jest mistrzem sztuk scenicznych, sztuk pięknych, sztuk walki, literatury, nauki, mistycyzmu i filozofii. Przekazał ludziom tajemnice ziół, umiejętność polowania, sztukę hodowli zwierząt i tajniki ogrodnictwa.

Śiwa – trzymający się z boku

Śiwa jest buntownikiem walczącym z przyjętymi normami, nonkonformistą, ucieczką outsiderów, jednostek wyobcowanych w tradycyjnym społeczeństwie. Jest panem jakszów, asurów, danawów, rakszasów, wszystkich istot uznanych za złe przez społeczeństwo tylko dlatego, że ich cechy czy natura nie przystają do cywilizacji.

Śiwa – mężczyzna

Śiwa symbolizuje kosmiczną męskość. Jest kosmicznym mężczyzną połączonym wiecznym związkiem z kosmiczną kobietą. Stąd jego pozycja boga-ojca, będącego dopełnieniem bogini-matki. On jest nasieniem, Ona polem; On jest niebem, Ona ziemią; On jest spokojem, Ona ruchem; On jest osią, Ona kołem; On jest lingą, Ona joni. Razem są dwiema połowami całości.

Śiwa – niszczyciel

Brahma stwarza świat, Wisznu go podtrzymuje, a Śiwa niszczy. Ta święta trójca zapewnia ciągłość cyklu życia. Śiwa akceptuje wszystko, co nieczyste, brudne, odrzucone; Niszczy zepsucie i przygotowuje dusze do kolejnych wcieleń. Odnawia, odtwarza, odmienia.

Swoją prostotą Śiwa niszczy także dumę i butę. Niekonwencjonalnym stylem życia niszczy uprzedzenia i pruderię. Na poziomie bardziej subtelnym unicestwia karmę, ego i przywiązanie, które więzi człowieka w sansarze.

Śiwa – dusza

Śiwa jest kosmicznym duchem nietkniętym przez materialne przemiany. Stoi ponad płcią, przestrzenią, czasem, a jednak przenika cały kosmos. Jest witalnością, źródłem wszystkiego oraz ostatecznym celem. Jest sad-ćit-ananda: absolutną prawdą, czystą świadomością i wiecznym szczęściem. Połączenie z Nim jest najwyższym celem wszystkich istot.

Śiwa – Bóg

Śiwa jest najwyższą istotą. Ma pięć aspektów reprezentujących stworzenie, utrzymanie, zniszczenie, zapomnienie i łaskę. Ma osiem postaci reprezentujących duszę, słońce, księżyc oraz żywioły: ziemię, ogień, wodę, powietrze i eter. Jest sumą wszelkiego istnienia, sensem wszelkiej egzystencji.

Jest tajemnicą czekającą na zgłębienie, tak jak życie. Zrozumienie Śiwy to zrozumienie rządzącej kosmosem najwyższej realności: wiecznej Prawdy Absolutnej, sanatana dharmy.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 4/6 (88 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu ESENCJA WIEDZY O ŚIWIE 2

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz