Polub nas na Facebooku

Aktualności

Głęboki sens mistycznej nocy Śiwy

Swami Krysznananda

Pojmujemy Boga jako chwałę, moc stwórczą i surowość. Wisznu jest chwałą i wspaniałością; Brahma – mocą stwórczą; Śiwa – surowością i wyrzeczeniem. Może słyszeliście powiedzenie, że Bóg jest ucieleśnieniem sześciu cech, wśród których jest także wyrzeczenie. Pewnie zastanawiacie się, jak Bóg może wyrzekać się różnych rzeczy, skoro nie jest ani sanjasinem, ani ascetą, ani sadhu. Czego miałby się wyrzekać? Jak można patrzeć na Śiwę jako surowego jogina lub ascetę? Czego On się wyrzeka? Z czego rezygnuje Wszechprzenikający i Wszechmogący? Oto jest sekret wyrzeczenia. Nie jest to wyrzeczenie się wszystkiego czy czegokolwiek, ponieważ nie istnieje nic poza Nim. Wyrzeczenie nie oznacza rezygnacji z czegoś. Gdyby to była definicja wyrzeczenia, nie mogłaby stosować się do Boga. Bóg nie wyrzeka się i nie porzuca niczego, ponieważ wszystko jest częścią Jego ciała kosmicznego. Jak zatem przedstawiać Boga jako ucieleśnienie wairagja [obojętności wobec świata]? Bhagawan, który reprezentuje bhaga, sześciorakie chwały, jest także wcieleniem wairagji. Czy to znaczy, że należy utożsamiać Go z sannjasinem, który nie posiada niczego? Absolutnie nie. Bóg włada wszechświatem, który należy do Niego.
Jak można Go nazwać ascetą, wanaprasthą, sanjasinem? Sekretem idei lub świadomości wairagja (wyrzeczenia) jest utożsamienie tej cechy z Bogiem. Dopiero gdy interpretujemy rzeczy/idee w odniesieniu do Boga, wszystko staje się jasne. W oderwaniu od Boga gubimy się, ulegamy dezorientacji. Nie potrafimy odróżnić do dobra od zła, nie wiemy, co jest cnotą, póki nie odniesiemy wszystkich tych wartości życia do wszechdoskonałości Boga. Jedynym punktem odniesienia we wszystkich kwestiach dotyczących wartości jest istnienie Boga. Zatem pojęcie wyrzeczenia, który było nadużywane lub używane w niewłaściwym kontekście, zostaje oczyszczone i zyskuje jasność, jeśli używa się go w odniesieniu do Boga, którego szczególnym przejawieniem w tym kontekście jest Pan Śiwa.

Bóg niczego się nie wyrzeka. A skoro tak, to czym jest wyrzeczenie w tym kontekście? To wolność od świadomości tego, co zewnętrzne. To jest właśnie wairagja. Jak można wyrzec się rzeczy, skoro wszystkie macie sobą, jak drzewa w lesie czy kamienie w dżungli? Nie ma czegoś takiego jak wyrzeczenie się rzeczy, ponieważ są one wewnętrznie powiązane z wami. Nikt nie może wyrzec się niczego, ponieważ wszystko na tym świecie jest z sobą połączone. Czym zatem jest wairagja? Wairagja nie jest rezygnacją z jakiegokolwiek obiektu. To niemożliwe. Wszystko do człowieka „przywiera”. Lecz idea, że rzeczy znajdują się poza wami, sprawia, że przywiązujecie się do nich. To fałszywe przywiązanie nosi miano raga, zaś jego brak jest wi-raga. Warunkiem zaistnienia wiragi jest wairagja. Ponieważ Bóg nie ma świadomości zewnętrzności, gdyż całe istnienie jest w Nim zawarte, nie może być większego ascety niż Bóg. Jako że ta świadomość Boga jest najwyższą formą mądrości, On jest skarbnicą dźńany.

W naszej tradycji religijnej Pan Śiwa jest przedstawiany jako aspekt Boga, Wszechmogącego Pana. Prezentuje nam ideał najwyższego wyrzeczenia zrodzonego z boskiej mądrości. Wyrzeczenie wynikające z boskiej mądrości, nie z frustracji, eskapizmu czy defetyzmu, rodzi się za sprawą wglądu w naturę rzeczy, pełnego zrozumienia natury życia oraz mądrości istnienia w jego pełni i kompletności. To jest źródłem wairagji, czyli wyrzeczenia. Nie chcecie niczego nie dlatego, że nie możecie tego dostać, ale dlatego, że zdaliście sobie sprawę ze wzajemnych powiązań między rzeczami oraz jedność wszystkich celów świadomości. Wszystkie pragnienia wyciszają się, ulegają sublimacji i sprowadzają się do boskiego bytu tylko wtedy, gdy przychodzi to zrozumienie. Bóg nie posiada rzeczy. Posiadanie jest związkiem jednej rzeczy z inną rzeczą. Tymczasem Bóg stoi ponad tymi związkami. Dlatego nazywamy Go Absolutem. Wszystko, co jest związane z czymś innym, przynależy do kategorii względności. Bóg nie jest związany z czymkolwiek innym, ponieważ sam jest wszechogarniającą całością. W tej wszechogarniającej absolutności, w sferze najwyższej mądrości zawiera się również wolność od świadomości zewnętrzności, a co za tym idzie, wolność od przywiązania do czegokolwiek. Pan Śiwa uosabia najwyższą formę wyrzeczenia. Mistrz Jogin, przedstawiany w pozycji lotosu jako władca wszystkich ascetów, nie poddaje się wyrzeczeniom, ponieważ pragnie samokontroli. On sam jest samokontrolą. Nie praktykuje samokontroli. On ją symbolizuje. Świętując Maha Śiwaratri miejmy przed oczyma ten chwalebny obraz Wszechmogącego jako Pana Śiwy.

Za dnia pościmy, w nocy czuwamy. Celem tego działania jest kontrolowanie zmysłów, które reprezentują skłonność naszego umysłu do skupiania się na zewnętrzności. Tę kontrolę symbolizuje właśnie post (w dzień). W nocy zaś kontrolujemy stan snu, przynależący cesze ignorancji (tamas), której ulegamy codziennie. Kiedy pokonujemy te dwie tendencje tak mocno tkwiące w naszej naturze, możemy przekroczyć świadome i nieświadome poziomy naszej osobowości i osiągnąć poziom nadświadomości. Stan jawy jest poziomem świadomym, sen jest poziomem nieświadomości. Oba są przeszkodą na drodze do poznania Boga. Poruszamy się między jednym stanem a drugim. Codziennie przechodzimy ze stanu jawy do stanu snu i odwrotnie, nie znając stanu nadświadomości. Symbolika postu i czuwania podczas Śiwaratri odnosi się do samokontroli. Radźas i tamas zostają powściągnięte, a Bogu oddaje się należną Mu cześć. Uwielbienie Boga i kontrola zmysłów oznacza jedno i to samo. Tylko bowiem w stanie świadomości Boga wszystkie zmysły mogą być kontrolowane. Kiedy widzicie Boga, zmysły „rozpuszczają się”, jakby jak masło poddane działaniu ognia. Nie mogą dalej istnieć. Wszelkie ozdoby stają się grudą złota, gdy są podgrzewane do temperatury topnienia tego kruszcu. Podobnie w piecu świadomości Boga energia zmysłów wtapia się w kontinuum uniwersalności.

W słynnej Rudra-adhjaja i Śatarudrija w Jadźurwedzie mamy wzniosły opis Pana Śiwy, który intonujemy w świątyni codziennie. Tylko ci, którzy znają sanskryt, Wedy i istotę oddawania czci, mogą docenić wartość intonowania Śatarudriji. To jedna z najpotężniejszych modlitw kiedykolwiek stworzonych przez ludzki umysł. Ma ona potrójne znaczenie. Według kulturowej tradycji tego kraju wszystko tu jest trojakie – obiektywne, subiektywne i uniwersalne. Wszystko na świecie – od najmniejszego po największe – ma charakter obiektywny, subiektywny i uniwersalny. Obiektywnie jesteście czymś/kimś, subiektywnie jesteście czym/kim innym, uniwersalnie jesteście trzecią rzeczą. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia interpretujecie konkretną rzecz, osobę lub obiekt. Obiektywny, subiektywny i uniwersalny punkt widzenia różnią się od siebie. Podobnie ta mantra, Śatarudrija z Jadźurwedy, hymn do Pana Śiwy, ma znaczenie obiektywne, subiektywne i boskie, najwyższe, nadnaturalne, uniwersalne. Z obiektywnego punktu widzenia jest modlitwą o kontrolę nad siłami natury. Z subiektywnego punktu widzenia to modlitwa o samokontrolę i wzrost duchowej świadomości. Z uniwersalnego punktu widzenia to skok duszy ku poznaniu Boga. To adhijadźnika, adhibhautika, adhidaiwika i adhjatmika, jak to zwykle nazywamy. Ma nadzwyczajne i ogromne znaczenie. Wedy i mantry wedyjskie są przesycone takim potrójnym czy poczwórnym znaczenia. Dlatego trudno w pełni zrozumieć znaczenie każdej wedyjskiej mantry. Ananta wai wedah – „nieskończoność to znaczenie Wed”. Znaczenie Wed jest nieograniczone. Nie ma końca. Jest w nich matematyka, chemia, fizyka, medycyna, psychologia, metafizyka, filozofia, duchowość, medytacja, miłość, ekstaza. W każdej mantrze Wed znajdziecie całe to spektrum. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób na nie spojrzycie, jak będziecie je czuć. Jeden mężczyzna może być jednocześnie ojcem, bratem, synem i przyjacielem, a jednocześnie jest jednym i tym samym człowiekiem. Stosunek do niego będzie różny ze względu na różne role, jakie pełni w relacjach z innymi. I tak Rudra Adhjaja jawi się nam jako wzniosła modlitwa o pokój na świecie między narodami, subiektywny pokój, uniwersalny pokój i świadomość Boga.

Niełatwo intonować mantrę Śatarudrija, ponieważ wymaga to odpowiedniego przygotowania. Nie każdy może śpiewać. Piękny śpiew wymaga wielu lat nauki i doskonalenia tej umiejętności. Z intonowaniem mantr wedyjskich jest podobnie. Opanowanie tej sztuki wymaga lat treningu. Ktoś, kto nie umie śpiewać, będzie wydobywał z siebie dźwięki raniące uszy i nikt nie będzie nie chciał go słuchać. Podobnie jest ze źle intonowaną mantrą. Bóg nie będzie chciał jej słuchać. Tak więc intonowanie wymaga nauki i praktyki. Ale kiedy ją przyswoimy i intonujemy prawidłowo, staje się tarczą chroniącą nas przed nieszczęściami – wszelkimi katastrofami, fizycznym i psychicznym cierpieniem. Ci, którzy ją znają, mogą ją intonować samodzielnie lub wspólnie z innymi w świątyni, przynajmniej podczas Mahaśiwaratri.

Ci, którzy nie mogą tego zrobić, ponieważ jest to dla nich zbyt trudne, może intonować mantrę „Om Namah Śiwaja”, czyli mantrę Pańćakszara Pana Śiwy. Ta mantra jest rodzajem kawaća, czyli pancerza, którym można się osłonić. Pancerz ten chroni przed niebezpieczeństwem każdego rodzaju. Chroni nie tylko was, ale również tych, których wy chcecie chronić – waszą rodzinę, wasz kraj, cały świat. Jej moc może sprawić, że ustaną wojny i wszelkie napięcia, pod warunkiem, że intonuje się ją ze szczerym sercem i pełną wiarą. Modlitwa zbiorowa jest bardzo skuteczna. Jeśli sto osób modli się wspólnie, ich modlitwa oddziałuje silniej niż modlitwa jednej osoby. Oczywiście, jeśli ta jedna osoba ma potężną moc duchową, wtedy jej modlitwa też odniesie skutek. Ale w przypadku zwykłych ludzi, pełnych wad, słabości i lęków, lepiej działa modlitwa zbiorowa. Gdy wszystkie umysły są połączone, wtedy wytwarza się potężna energia, która biegnie wprost ku Bogu. Zatem w okresie poprzedzającym Śiwaratri należy zanosić modlitwy do Pana Śiwy jako mistrza joginów, jako wcielenie wszelkich cnót i mocy, jako aspektu Wszechmocnego Pana. Chwały Pana Śiwy głosi Śiwa-purana, Rudra-addhjaja w Jadźurwedzie, Mahabharata. Zadziwi was moc i siła, z jaką Wjasa oraz inni mędrcy głoszą chwałę Wisznu, Narajana, Śiwy, Dewi w rozmaitych puranach i eposach. Te dzieła stworzyli ci, którzy mieli wizję Boga. Tylko ten, kto ma wizję Boga, można wyrazić ją z siłą całej swojej duszy. W przeciwnym razie będzie to pusty dźwięk bez większego znaczenia i sensu. Zatem intonujcie mantrę Om Namah Śiwaja tyle razy w ciągu dnia, ile to możliwe, w myślach albo na głos, jak wam odpowiada, pamiętając o samokontroli, czyli powściąganiu myślenia o obiektach zmysłowych. Jeśli intonujecie mantrę z myślami skupionymi na obiektach zmysłów, wasze oddanie jest oddaniem niepełnym. Można je wtedy przyrównać do rzeki biegnącej w dwóch różnych kierunkach. W takim przypadku siła jej wód spada. Załóżmy, że macie do czynienia z pięcioma obiektami zmysłów i wasze zmysły do nich lgną, a jednocześnie myślicie o Bogu. Wtedy energia jest podzielona, koncentracja słabnie i medytacja nie przynosi efektów. jest udane. Żadna medytacja nie będzie skuteczna, jeśli zmysły pozostaną aktywne. Zmysły są bowiem przeszkodą w medytacji. Medytacja jest wysiłkiem umysłu, koncentrującego się na Bogu, natomiast aktywne zmysły odciągają umysł od medytacji i kierują jego uwagę na zewnątrz. Łączycie się wtedy z konkretnymi obiektami zmysłów, zamiast w uniwersalną ideą Boga. Bóg jest jednością, natomiast obiekty zmysłów są wielością. Są przeciwieństwem tego, co stawiacie sobie za cel w życiu duchowym. Umiarkowanie w każdym aspekcie życia duchowego zapewni wam sukces. Jak pięknie ujmuje to Bhagawadgita: „umiarkowanie w jedzeniu, umiarkowanie w działaniu, umiarkowanie w mowie, umiarkowanie w spaniu” jest złotym środkiem, właściwą ścieżką do celu. Bóg jest harmonią wszystkich mocy we wszechświecie. Harmonia oznacza podążanie „drogą środka”, nie zaś ekstremalnym kursem. Nie sposób powiedzieć, czym to jest, a czym nie jest. Budda rzekł: „Nie ma nic” jest jednym ekstremum; „Wszystko jest wszystkim” to drugie ekstremum. Bóg jest pośrodku tych skrajności. Prawda leży pośrodku”. Droga środka jest zatem najlepszą drogą. Na czym polega? To ścieżka wyrzeczenia ze zrozumieniem jego celu. To cecha charakterystyczna drogi środka. Wiedza bez wyrzeczenia jest bezużyteczna. Wyrzeczenie bez wiedzy również nie ma sensu. Wyrzeczenie i zrozumienie muszą iść w parze. Tak jak wiedza i samokontrola. Na tym polega prawdziwa mądrość. Wiedza w parze z samokontrolą nazywa się mądrością, a wiedza bez samokontroli jest zwykłym suchym intelektualizmem. Nie ma z niego wielkiego pożytku. Wyrzeczenie bez wiedzy jest rodzajem głupoty. Nie przyniesie właściwego efektu. Pan Śiwa nie jest jedynie surową Najwyższą Istotą, ale także skarbnicą wiedzy. Wszyscy miłośnicy wiedzy czczą również Pana Śiwę, ponieważ jest On Bogiem wszystkich uczących się, uczonych i poszukiwaczy mądrości i wiedzy. Mahaśiwaratri jest zatem szansą daną nam przez Pana. Tego dnia módlcie się do Pana Śiwy z całego serca, z całej duszy swojej, w pełni ufając mocy Boga, nie pragnąc niczego od przedmiotów zmysłów, uszczęśliwieni Królestwem Niebieskim w zasięgu ręki. Bóg przyjdzie. Moce kosmosu są wszechobecne. W każdej chwili możemy je obudzić i wezwać, o ile nasza wola i sposób przywołania okażą się wystarczająco silne. Zostaliśmy pobłogosławieni życiem w Królestwie Bożym. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ jesteśmy poszukiwaczami prawdy. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ jesteśmy uczniami wielkiego mistrza.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 4/6 (80 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu Głęboki sens mistycznej nocy Śiwy

Komentarzy: 1

http://amusecandy.com/blogs/post/203170
http://jaktlumaczyc.pl/10207/acheter-voltaren-diclofenac-voltaren-rabais-livraison-rapide
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/91896/buy-cheap-doxazosin-mesylate-1mg/
https://www.olliesmusic.com/blog/29872/benazepril-livraison-48h-pas-cher-achat-lotensin-allemagne/
http://showmeanswer.com/index.php?qa=824&qa_1=tizanidina-2-mg-comprar-buen-precio
http://barbershoppers.org/blogs/post/36868
http://social.chelny.online/blogs/342/3702/tinidazol-comprar-de-forma-segura-estados-unidos
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=4327&qa_1=orlistat-comprar-farmacia-online-gastos
http://www.dzairmobile.com/fr/questions/6943/farmacia-comprar-minocin-comprar-minocin-cordoba-capital
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/124209/order-discount-galantamine-8mg-on-sale/
http://libmeeting.com/index.php?qa=8336&qa_1=megafil-ligne-prix-commander-rapide-prix-tadalafil-generique
http://www.haiwaishijie.com/26404/farmacia-comprar-generico-udenafil-comprar-udenafil-bolivia
http://www.haiwaishijie.com/20336/lithobid-lithium-generique-commander-mastercard-lithobid
http://www.networkwiththem.org/blogs/post/10440
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/116855
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=1136&qa_1=lansoprazol-estados-unidos-lansoprazol-farmacias-receta
https://www.olliesmusic.com/blog/36686/order-dydrogesterone-10mg-can-i-order-duphaston-online/

20.06.2018 | Dodał: Ilusi53

Dodaj komentarz