Polub nas na Facebooku

Aktualności

Karma, wolna wola i astrologia

Poniższy artykuł zajmuje się tematem przeznaczenia i indywidualnego wysiłku oraz tego, czy w dążeniu do celu możemy polegać na samych sobie czy na raczej powinniśmy zdać się na przeznaczenie.

Śri Chakrapani Ullal, uznany astrolog z południowych Indii

Część 1

Zagadnienia przeznaczenia, karmy i wolnej woli zajmowały uczonych i filozofów od dawna. Wszystkie one należą do błędnie rozumianych tematów w filozofii życia. Jednak starożytni mędrcy przedstawiali klarowne wyjaśnienia, które zostawili potomnym. Z kolei astrologia wedyjska odgrywa ważną rolę w wyjaśnianiu wzajemnych związków karmy, przeznaczenia i wolnej woli. Przyznaję, iż jest to bardzo złożone i trudne zagadnienie, które mimo wszystko spróbuję rozjaśnić. Dążenie do wiedzy, prawdy i szczęścia są tak stare jak ludzkość. Właściwie wszystkie nasze wybory mają na celu osiągnięcie szczęścia i unikanie nieszczęścia. Astrologia prowadzi człowieka w jego naturalnym dążeniu do spełnienia poprzez ukazanie dawnej karmy i, będących skutkiem czynów, sanskar (wrażeń utrwalonych w podświadomym umyśle), które determinują sposób postrzegania świata przez jednostkę. Karma to bycie i działanie zrodzone z pragnienia, które trzyma jaźń w uwięzi. Mędrcy pojmowali, że problemem egzystencjalnym jest postępowanie w zgodzie z własnymi ograniczeniami, a jednocześnie zwiększanie możliwości czynienia postępu. Koncepcja karmy jest złożona. O karmie mówimy jako o prawie przyczyny i skutku zgodnym z zasadą „zbierzesz to, co zasiałeś”. „Karma” to doświadczenie stworzone przez uczynki zakorzenione w naszych myślach. Tym sposobem przyszłość ma źródło w przeszłości. W prawie karmy nikt nie jest uprzywilejowany. Innymi słowy, wszyscy są traktowani jednakowo i ma jednakowe możliwości rozwijania się. Musimy zebrać owoce naszych dawnych czynów, a astrolog po prostu odczytuje korelację między wpływem planet a przejawieniem się skutków naszych czynów. W sensie absolutnym nie istnieje przeznaczenie determinujące nasze życie. Tylko prawo karmy skłania ludzkie istoty do działania i życia w taki, a nie inny sposób. Świadomość tego pomaga uregulować nasze działanie, postępować mądrzej i dojrzalej.

Prowadzi to do pytania, czym jest wolna wola i w jaki sposób ona funkcjonuje. Możliwość kierowania się wolą, pozornie bez oddziaływania wpływów zewnętrznych, daj poczucie wolności robienia tego, na co mamy ochotę. Prawda jest jednak taka, że nasza wolna wola znajduje się pod wpływem sanskar, czyli mentalnych impresji ukształtowanych przez dawne uczynki. Karma i wolna wola z perspektywy astrologii są częściowo wolne, a częściowo zdeterminowane. Okoliczności głównych zdarzeń w naszym życiu, takie jak urodziny, śmierć, inicjacja do życia duchowego, są następstwem bezstronnego działania przeznaczenia. Innymi słowy, fizyczna natura człowieka, odziedziczone cechy, majątek, społeczna pozycja rodziny i pozycja w kosmosie są zdeterminowane przez nasze dawne uczynki.

Część 2

Natura wyposażyła istoty ludzkie w wystarczająco dużo wolności, aby mogły ukształtować siebie na lepsze lub gorsze. Astrologia nigdy nie podważa faktu, że każda istota ma w sobie boską iskrę i że każdy wysiłek, aby postępować właściwie zostanie nagrodzony. Nie przeczy to jednak temu, że nasze życie już w chwili narodzin jest częściowo zdeterminowane z powodu utrwalonych w naszych umysłach emocji i skłonności z poprzednich wcieleń. Przenosimy wrażenia w podświadomym umyśle, który motywuje pragnienia, rodzi myśli i działanie.
W ten oto sposób istoty ludzkie uzewnętrzniają swoje idee na zewnętrzny świat, którego postrzeganie jest uzależnione przez dawne doświadczenia. Alan Leo, wybitny astrolog, oznajmił: „Kto zgłębiał astrologię, ten wie, że nie propaguje ona absolutnego fatalizmu. Nie jesteśmy bowiem całkiem zniewoleni, choć nie jesteśmy również całkiem wolni. Nieszczęścia, które się nam przytrafiają są skutkiem naszej niedoskonałej wiedzy. Gdybyśmy posiadali jej więcej, cierpielibyśmy o wiele mniej”. Nasze uczynki poruszają się po drogach wytyczonych przez nasze dawne uczynki, ale nasza wola w każdej chwili ma swobodę w kształtowaniu naszej przyszłej karmy.
Możemy tutaj mówić o determinizmie, gdyż ludzki los zależy od niezmiennego prawa karmy. Nie jest on jednak całkowity, gdyż wpływ na ludzkie życie ma również wolna wola, która nie podlega z góry zaprogramowanemu wzorcowi. Filozofia wedyjska odrzucała istnienie bezlitosnego przeznaczenia, które zabawia się istotami ludzkimi wedle własnego uznania. Wręcz przeciwnie, mędrcy głosili, że ludzie panują nad swoimi postępkami. Czasem słyszy się opinię, że astrologia dźjotisza (położenie gwiazd mierzy się w odniesieniu do gwiazd nie zmieniających położenia noc po nocy, z których główną jest Rewati) jest przeznaczona dla ludzi Wschodu, a tropical astrologia jest dla ludzi Zachodu.

Prawda jest taka, że dźjotisza jest wiedzą pochodzącą od wedyjskich proroków, ponadczasową i powszechną. Astrologowie wedyjscy mówią o istnieniu dwóch sił – boskiej i indywidualnej (dajwa, puszkara) – oraz że energia jednostki może zmodyfikować, a nawet zatrzymać przeznaczenie. Co więcej, gwiazdy często wskazują rozmaite przeznaczenie. Na przykład horoskop może wskazywać, że dana osoba umrze w średnim wieku, chyba że zrobi wszystko, co w jej mocy, by tego uniknąć. W takim przypadku dożyje starości. Astrologia nie koniecznie bowiem mówi, że coś z pewnością się wydarzy, ale wskazuje na korzystne i niekorzystne tendencje, które mogą zostać zmodyfikowane przez świadomy wysiłek.

Jak zatem należy zdefiniować astrologię? Otóż jest to filozofia odkrywania i analizowania przeszłych śladów i przyszłych działań jednostek i narodów w kontekście układu planet. Astrologia wyjaśnia ludzkie reakcje na oddziaływanie planet. Można ją również definiować jako naukę o związkach między astronomicznymi układami a ziemskimi zdarzeniami. Astrologia bywa nazywana nauką o wskazówkach, co jednak nie znaczy, że gwiazdy rządzą naszym przeznaczeniem. Gwiazdy jedynie zapisują przeznaczenie, które już zostało sformułowane. Gwiazdy, których układ odnotowuje się w horoskopie urodzinowym, są symbolem lub co najwyżej energią „przenoszenia”, a nie siłą sprawczą. Planety nie nakazują, lecz wskazują na energie, które wpływają na sytuacje w danym czasie.

Horoskop urodzinowy odsłania generalną ścieżkę przeznaczenia na podstawie usytuowania planet.

Harmonogram zdarzeń ustala się na podstawie okresów „dasa” i „bhukti”, ponieważ pokazują one, kiedy każda planeta znajdzie się w stadium siły lub słabości. Dokładniejszy czas zdarzeń precyzuje się w oparciu o położenie planet w danym dniu, które oddziałują na bóstwa dasa lub bhukti. Cykle dasa i bhukti występują jedynie w astrologii wedyjskiej i są głównym czynnikiem w przepowiadaniu dokładnego czasu zdarzeń.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 3/6 (152 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu Karma, wolna wola i astrologia

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz