Polub nas na Facebooku

Aktualności

Wiara i tradycja

Śiwaja Subramunija Swami

Możliwości intelektu w poznawaniu prawdy są bardzo ograniczone. Z kolei wiara jest zdolna przyswoić i objąć znacznie szerszy obszar rzeczywistości. Wiara lepiej wyjaśnia tajemnicę życia i Boga niż rozum. Rozum i pamięć mieszczą się na niższych poziomach struktury ćakr i nadi (ośrodków i kanałów energetycznych) i chociaż zaskakują możliwościami gromadzenia i korzystania z informacji są zdane na ograniczone źródła zewnętrzne. Rozum bazuje na tym, co usłyszał, doświadczył i zapamiętał. Dane, które nasz rozum zapamiętuje i po części zapomina, przedstawiają pewien obraz prawdy, lecz z pewnością nie jest to prawda pisana z dużej litery.
Istnieje wiara w mistrzów, joginów i mędrców, którzy mieli podobne doświadczenia i przekazali je w podobnych słowach. Możemy zatem zawierzyć, iż Prawda, jaką przekazali pochodzi z głębokiego, wyższego źródła. Drugim składnikiem wiary są własne duchowe, niezakłócone przebłyski intuicji, wizje i doświadczenia wyraźniejsze niż doznania fizyczne. Te osobiste doświadczenia tworzą nowy, nadświadomy rozum, weryfikowalny przez zachowane doświadczenia joginów i świętych. Jogini i święci są „starymi” duszami etapu śuddha awastha, wykształconymi „od wewnątrz” przez nadświadomy wgląd w rzeczywistość. Ich wiara jest niezachwiana, gdyż jest to wiara doświadczona przez nich samych.

Jednym z aspektów wiary jest zaakceptowanie tradycji, a nie jej podważanie. Drugim jest wiara w proces duchowego rozwoju, w to, że życiowe doświadczenia, które towarzyszą praktyce duchowej, są częścią tego procesu.

Niestety dusza na etapie ciemności (irul pada) wierzy tylko w czynności, które zapewniają jej pożywienie, zaspokajają potrzeby cielesne i pozwalają funkcjonować w ramach wspierającej wspólnoty. Dusza uczy się bolesną metodą prób i błędów.
Również na etapie oszołomienia (marul pada) duszy trudno jest uwierzyć w proces duchowego rozwoju i zaufać tradycji, ponieważ pochłania ją rozwój złudnego ego, tworzenie karmy: dobrej, złej i mieszanej, które zmuszą ją do cielesnej egzystencji przez setki żyć. Ludzie w stanie oszołomienia będą czytać książki filozoficzne czy religijne, lecz ich treść uznają za nieprzystającą do współczesności. Skarbnica wiedzy przodków jest zagrożeniem dla ich próżnej niezależności.

Dopiero, kiedy dusza osiąga dojrzałość i wchodzi na poziom łaski (arul pada), jest zdolna docenić mądrość tradycji i podążać ścieżką dharmy. Wydobywa z przeszłości to, co najlepsze i korzysta z tego. Taka transformacja przeszłości w przyszłość jest zabiegiem dobrym dla jednostek i całej ludzkości. Ludzkość nie dysponuje większym skarbcem niż duchowa mądrość sprawdzona przez wielkie dusze.

Prawda tradycji zasługuje, by pisać ją z dużej litery. Ograniczenia (jama) udoskonalone w indywidualnej praktyce stają się żywotnym elementem DNA indywidualnych żywych istot. Kiedy wkraczają one na poziom łaski (arul pada), w ich osobowościach przejawia się silna skłonność do duchowych praktyk (nijama).
Sanskryckie słowo astikja znaczy „to, co jest” lub „to, co istnieje”. Dla śiwaitów zatem wiara oznacza wierzenie w „to, co jest”. Astikja to także osoba, która wierzy w „to, co jest”, pobożna i wierna.

Wiara to duchowo-intelektualny umysł, który rozwinął się w licznych nadświadomych wglądach spojonych doświadczeniem, nie rozumem. Wglądy te nie muszą funkcjonować w pamięci, ponieważ ślad po nich (jako sanskary) zostaje utrwalony w wewnętrznym umyśle.

Empirycy zwykli przywoływać stare powiedzenie: „Widzieć znaczy uwierzyć”. Wierzący w te słowa żyją na poziomie oszołomienia (irul pada). Dotyczy to także tych ludzi nauki, którzy wyznają którąś z postaci empiryzmu. Opierają bowiem swą wiedzę na bezpośredniej percepcji, co – jak powiedzieliśmy powyżej – daje zniekształcony obraz rzeczywistości. Z drugiej strony mędrcy z przeszłości i teraźniejszości potrafią wniknąć w poziomy rzeczywistości niedostępne ograniczonym zmysłom. Nie patrzą oni na świat parą oczu, lecz „trzecim okiem”, okiem duszy. Ludzie, którzy w akcie wiary przyjmują ich ogląd rzeczywistości wybierają najlepszą z możliwych metod poznania. Na tym polega przekaz mądrości (sampradaja) od mistrza do ucznia (guru-śiszja). Tak dochodzi się do Prawdy, do czystej świadomości (śuddha), do konkluzji duchowej nauki (upadeśa).

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 3/6 (141 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu Wiara i tradycja

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz