Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o dzieciach

„O błyskotliwym umyśle i bystrym wzroku, zdrowi i nieskalani grzechem, obdarowani licznym potomstwem, o Słońce, witajmy cię co rano jak drogiego przyjaciela po kres naszych dni!”
Rygweda, 10.37.7

„Niech brat nie nienawidzi brata, niech siostra nie krzywdzi siostry. Jedni sercem i celem, obejmijcie się czule”.
Atharwaweda, 3.30.3

„Do Ciebie, o Panie, Kapłanie, umiłowanego przez wszystkich ludzi, wznosimy z szacunkiem modlitwę. Miej baczenie na nasze dzieci i ich rodziców. Chroń nasze życia i nasze bydło”.
Atharwaweda, 3.15.7

„Mów prawdę, postępuj szlachetnie, nie porzucaj nauki,
odwzajemnij się cennym darem nauczycielowi,
lecz nie pozwól, by ród twój sczezł […].
Nie zaniedbuj powinności wobec bogów i przodków,
czcij matkę swą jak boga i jak boga czcij swego ojca”.
Kryszna Jadźurweda, Taittirija Upaniszad, 1.11.1-2

„Jeśli ktoś zapragnie: ‘Chciałbym raz jeszcze urodzić się tutaj’, i jego umysł skłoni się ku jakiejś rodzinie – czy to bramina, czy to króla – w tejże rodzinie się narodzi”.
Śukla Jadźurweda, Dźajminija Brahmana Upaniszad, 3.28.3-4

„Szanując matkę, zdobywa ten świat, szanując ojca, zdobywa świat dewów, lecz dzięki posłuszeństwu nauczycielowi zdobywa świat Brahmana. Wszystkich swych powinności dopełnia ten, kto czci matkę, ojca i nauczyciela”.
Manu Dharma Śastra, 2.232-233

„’Słodko brzmią dźwięki fletu i lutni’, powiadają ci, którzy nie słyszeli gaworzenia własnych dzieci”.
Tirukural, 66

„Z wszystkich błogosławieństw nie ma większego niż poczęcie rozumnych dzieci. Jakże wielką przyjemność sprawiają człowiekowi dzieci mądrzejsze od niego samego!”
Tirukural, 61

„Ucz się pilnie. Bądź posłuszny. Słuchaj i stosuj się do rad swego ojca, matki, braci i sióstr, ciotki i wuja. Swym posłuszeństwem dawaj dobry przykład innym”.
Natczintanaj, List 10

„Medytuj, medytuj o imieniu Boga zawartym w pięciu sylabach. Z zapałem zgłoś się do służby Śiwie. Wznoś się i wznoś, nigdy nie zbaczaj ze ścieżki wyrzeczeń. Żyj w zgodzie z rodzicami i innymi krewnymi. Pokonuj, pokonuj dzień po dniu niesforny umysł. Czcij stopy swego nauczyciela. Porzuć, porzuć grzech ze skruchą. Okazuj wszystkim miłość i uczucie. Z umiarem, z umiarem jedz, by przy życiu się utrzymać. Zadaj sobie wszelki trud, by zdobyć wiedzę. W swej młodości, w swej młodości ucz się sztuk i nauk. Nie trwaj przy nikczemnych i nieszczęśliwych. Zabiegaj, zabiegaj o przyjaźń wykształconych. Żyj szczęśliwie i głoś, że niczego ci nie brak. Opiekuj, opiekuj się swym rodzeństwem i krewnymi. Niech wewnątrz i na zewnątrz twe życie wygląda tak samo. Bądź zawsze łaskawy, zawsze gotowy wybaczyć. Zniszcz ego, nie pozwól kwitnąć zwątpieniu. I głoś, głoś chwałę swego nauczyciela!”
Natczintanaj, Nasz obowiązek

„Błogosławieństwa i radość niech spłyną na naszą matkę i ojca! Niech raduje się bydło i ludzie! Niech pomyślność i łaski będą z nami! Niech nasze oczy długo oglądają słońce! Niech wiatr przywieje nam wesele, niech radością opromieni nas słońce!”
Atharwaweda, 7.69.6.4-5