Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Dewja paradhakszamapana stotram

na mantram no jantram
tadapi ća na dźane stutimaho
na ćahwanam dhjanam
tadapi ća na dźane stutikathah/
na dźane mudraste tadapi
ća na dźane wilapanam
param dźane matastwadanu saranam
kleśaharanam

Nie znam żadnych zaklęć, żadnych jantr1 ani modlitw. Nie wiem, jak odprawiać pokutę i medytować. Nie słyszałem opowieści o Twej mocy. Nie wiem, jak Cię błagać i jak rozumieć Twe gesty. O Matko! Wiem tylko, że wielbienie Ciebie usuwa wszelką rozpacz.

*
widhradźnanena drawina wirahenalasataja
widhejaśkjatwattawa
ćaranajorja ćjutirabhut/
tadetat kszntawjam dźanani
sakaloddharini śiwe
kuputro dźajeta kwacidapi
kumata na bhawati

Ponieważ obca mi jest moralność, lecz dobrze wiem, co to lenistwo, bieda i niemożność, popełniam błędy i staję bezradny u Twych stóp.
O Bogini! Proszę, zignoruj me wady. O Matko! O Śiwā! Wybawiasz każdego, ponieważ niegodziwośc syna nie plami matki.

*
prythiwjam putraste dźanani
bahawa santi saralaha
param teszam madhje
wiralataralo aham tawa sutaha/
madijo ajam tjaga
samućitamidam no tawa śiwe
kuputro dźajeta kwacid api
kumata na bhawati

O Matko! Wszystkie stworzenia na Ziemi są Twoje i karmisz je, o Matko niewinnych. Lecz mnie pośród nich nie znajdziesz. O Śiwā! Jak to możliwe, że odmawiasz mi swej łaskawej opieki? Chociaż niegodziwy jest syn, nie jest niegodziwa matka jego.

*
dźagan matarmatastawa ćarana sewa na raćita
na wa dattam dewi drawinam api bhujastawa maja/
tathapi twam sneham maji nirupamam jatprakurusze
kuputro dźajeta kwaćid api kumata na bhawati

O Matko! O Matko świata! Marnym byłem sługą u Twych stóp. Nie podarowałem Ci swego majątku, a mimo to darzysz mnie nadzwyczajnym uczuciem. Chociaż niegodziwy jest syn, nie jest niegodziwa matka jego.

*
paritjakta dewa wiwidha widha sewakulataja
maja pa ćaśiteradhikamapanite tu wajasi/
idanim ćenmatastawa jadi krypa napi bhawita
niralambo lamboda radźanani kam jami śaranam

Minęło osiemdziesiąt pięć lat mego życia i porzuciłem wielbienie innych bogów. Zmęczyły mnie typowe rytuały i obrzędy. O Matko! O Matko Ganeśy! Jeśli teraz Ty nie obdarzysz mnie współczuciem, pozbawiony wszystkiego, gdzie znajdę schronienie?

*
śwapako dźalpako bhawati madhu pakopamagira
niratanko ranko wiharati ćiram koti kanajhi/
tawaparne karne wiśati manuwarne phalamidam
dźana ko dźanite dźanati dźapanijam dźapawidhau

O Bogini! Za sprawą cnoty Twego miłosierdzia słodką staje się mowa barbarzyńcy, a nieprzerwany deszcz monet sypie się na biedaka. O Bogini! Gdy tylko słyszysz o szlachetnych czynach swego wielbiciela, Twa wdzięczność nie zna granic. O Bogini! Kto naprawdę wie, jak Cię wysławiać?

*
ćitabhasmalepo garala maśanam dikpata dharo
dźatadhari kanthe bhudźa gapatihari paśupatihi/
kapali bhuteśo bhadźati dźagad iśajkapadawim bhawani
twat panigrahana paripatiphalamidam

Paśupati – ów pan duchów, który truciznę pochłonął, nosi girlandę z czaszek, ma ciało pokryte popiołem, włosy zmierzwione; któremu za odzienie służą kierunki świata, a węże oplatają szyję – jest uznawany za Pana Świata. A jest tak tylko dlatego, że poślubił Ciebie!

*
na mokszasjakanksza bhawawibhwawań
ćhapi ća na me
na widźńanapeksza śaśimukhi
sukheććhapi na punaha/
atastwam samjaće dźanani
dźananam jatu mama waj
mrydani rudrani śiwa śiwa
bhawaniti dźapataha

Nie pragnę ani wyzwolenia, ani bogactwa, ani wiedzy. O Bogini o podobnej księżycowi twarzy! Nie pragnę szczęścia. Chcę całe życie intonować: „Mrydam, Rudrani, Śiwa, Śiwa, Bhawani”.

1Jantra – diagram o znaczeniu mistycznym.