Polub nas na Facebooku

Aktualności

Koniec ciała, to nie koniec życia

Ilustracja

Śmiertelność czy nieśmiertelność to tylko kwestia percepcji. Do tego nie potrzeba żadnej egzystencjalnej zmiany.
Dlatego oświecenie określa się mianem samorealizacji, nie zaś dokonania czy osiągnięcia kategoriach materialnych. Jeśli to rozumiecie, jest na wyciągniecie ręki.

Więcej...

Komentarzy: 0

Ofiara-jadźńa

Ilustracja

Ofiara-jadźńa jest aktem przekazania Bogu, bogom ważnej dla ofiarującego rzeczy (pieniędzy, czasu, inteligencji, fizycznego przedmiotu) w celu uzyskania wyższego dobra.

Więcej...

Komentarzy: 0

Tapas znaczy wyrzeczenie

Ilustracja

Tapas jest ważnym składnikiem praktyki jogi. To ogień, który hartuje umysł jednostki, oczyszcza ją i pozwala rozpocząć nowe życie, rozbudza wyższą świadomość i pomaga ustanowić duchową relację z Bogiem i innymi żywymi istotami.

Więcej...

Komentarzy: 3

Tirukkural o gościnności

Ilustracja

„Celem gromadzenia majątku i utrzymywania domu jest zapewnienie gościny innym”.

Więcej...

Komentarzy: 2

Śiwaratri - światło, które rozprasza mrok, dokończenie

Ilustracja

Dla Pana Śiwy noc nie istnieje. Wszystko jest światłem. Śiwa nie tkwi w ciemności. Stwórcza wola Boga jest Wszechwiedzą połączoną ze Wszechmocą i Wszechobecnością. Czasem określamy ten stan mianem Iśwara. Nieokreślony Najwyższy Absolut w powiązaniu z wolą stworzenia wszechświata jest Iśwarą w języku wedanty, zaś Śiwą w terminologii puranicznej.

Więcej...

Komentarzy: 3

Śiwaratri - światło, które rozprasza mrok

Ilustracja

Związek Pana Śiwy z nocą ma duchowe i mistyczne uzasadnienie. Boskość przejawiona w postaci Pana Śiwy nie ma żadnego szczególnego związku z porą, którą nazywamy nocą. Jeśli będziecie uważnie studiować Upaniszady i inne głęboko duchowe mistyczne teksty, zauważycie, że Najwyższa Istota, Absolut, jest nazywana w swym pierwotnym stanie Najwyższą Ciemności z powodu nadmiaru światła.

Więcej...

Komentarzy: 2

Głęboki sens mistycznej nocy Śiwy

Ilustracja

W naszej tradycji religijnej Pan Śiwa jest przedstawiany jako aspekt Boga, Wszechmogącego Pana. Prezentuje nam ideał najwyższego wyrzeczenia zrodzonego z boskiej mądrości. Wyrzeczenie wynikające z boskiej mądrości, nie z frustracji, eskapizmu czy defetyzmu, rodzi się za sprawą wglądu w naturę rzeczy, pełnego zrozumienia natury życia oraz mądrości istnienia w jego pełni i kompletności.

Więcej...

Komentarzy: 2

Wpisów na stronie: