Polub nas na Facebooku

Aktualności

Wybrane komentarze do artykułu „Niezwykłe fakty na temat starożytnych hinduskich świątyń”

Ilustracja

Świątynie Indii mogłyby zyskać status obiektów oficjalnie chronionych, gdyby rząd ustanowił je narodowymi pomnikami, którymi w rzeczy samej są. Parki narodowe i pomniki są dostępne dla wszystkich – obywateli kraju, jak i gości z zagranicy. Sugerowałbym jednak, żeby uczniowie już od pierwszych lat szkolnej edukacji poznawali wartość tych obiektów i uczyli się docenienia narodowych dóbr kultury.

Więcej...

Komentarzy: 0

Sumienie duszy

Ilustracja

Hri to żal za postępki wbrew dharmie, wbrew sumieniu. Istnieją trzy rodzaje sumienia: sumienie zbudowane na autorytatywnej wiedzy, sumienie zbudowane po części na autorytatywnej wiedzy i sumienie zbudowane na błędnej wiedzy. Dusza, chcąc wyrazić swój autentycznych charakter, musi przebić się przez te trzy filtry podświadomego umysłu.

Więcej...

Komentarzy: 0

JESTEŚMY NARZĘDZIEM BOGA, cz.2

Ilustracja

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy kombinacją ciała, umysłu i intelektu. Ale istnieje także duchowy aspekt, który spaja ciało, umysł i intelekt w jedną całość.

Więcej...

Komentarzy: 0

Okazanie żalu nie przynosi ujmy

Ilustracja

We współczesnej kulturze masowej, która tak silnie oddziałuje na życie codzienne, wypada być zuchwałym, zarozumiałym i nie żałować niczego. W takim kontekście okazanie skruchy czy wyrzutów sumienia jest postrzegane przez otoczenie jako okazanie słabości.

Więcej...

Komentarzy: 0

JESTEŚMY NARZĘDZIEM BOGA, cz. 1

Ilustracja

„Bliskość wzniosłych dusz przypomina nam, że jesteśmy tylko skromnymi sługami, którzy powinni wypełniać swoje obowiązki z wiarą, a resztę pozostawić Bogu”.

Więcej...

Komentarzy: 0

Wybierz lepsze

Ilustracja

Rozpoczęcie „czystego” życia jest proste. Nie trzeba porzucać czegokolwiek. Wystarczy nauczyć się „lubić” rzeczy, które są lepsze. Na tym polega duch czystości.
Porzucanie czegoś pod przymusem wywołuje napięcie. Zamiast tego szukajcie rozwiązań, które poprawią jakość waszego życia, szukajcie czystości.

Więcej...

Komentarzy: 0

Swami Tedźomajananda objaśnia duchowe znaczenie obchodów święta Nawaratri

Ilustracja

Większość z nas zgodzi się pewnie z twierdzeniem, że celem życia ludzkiego jest coś więcej niż oddawanie się doczesnym przyjemnościom. Chociaż jedzenie, picie i inne radości są nieodłączną częścią życia, nie stanowią one jego esencji. Istotę ludzką różni od innych istot intelekt, umiejętność myślenia, rozumienia i wysnuwania wniosków. Celem intelektu jest poznanie prawdy, czyli esencji rzeczy/zjawisk postrzeganych przez nasze zmysły.

Więcej...

Komentarzy: 0

Wpisów na stronie: