Polub nas na Facebooku

Aktualności

Nauka Upaniszady Iśawasja 2

Ostrzegając dalej przed odrzuceniem zasady atmy, Upaniszada opisuje jej naturę w wersetach od 4. do 8. Dowiadujemy się, że atma jest nieruchomą i jedyną istotą; jest szybsza od umysłu i nieuchwytna dla zmysłów; chociaż nie porusza się, prześciga wszystkie ruchome istoty i sprawia, że tchnienie życia (prana) porusza ciała wcielonych dusz. Atma jest nieruchoma, ponieważ przenika wszystko i nie ma dokąd się przemieścić. Istnieje tylko ona, a każda rzecz w widzialnym świecie jest jej przejawem. Jako że atma nie ma natury fizycznej, nie sposób dostrzec jej zmysłami. Atma jest energią-świadomością napędzającą umysł i stąd jest szybsza od umysłu. Atma jest źródłem wszelkiego działania.

Wersety 6. i 7. opisują, w jaki sposób postrzega świat osoba, która widzi jedność wszystkich istot ze sobą nawzajem i z Duszą Najwyższą. Otóż taka osoba nie żywi nienawiści do niczego ani do nikogo.

Za najważniejszy werset Iśawasji uchodzi 8., który wymienia cechy Iśy, Najwyższego Ducha:

स पर्यगात् शुक्रं अकायं अव्रणं अस्नाविरं शुद्धं अपापविद्धम्
कविः मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोर्थान् व्यदथात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः || 8 ||

sa paryagāt śukraṃ akāyaṃ avraṇaṃ asnāviraṃ śuddhaṃ apāpaviddham
kaviḥ manīṣī paribhūḥ svayambhūḥ yāthātathyatorthān vyadathāt śāśvatībhyaḥ samābhyaḥ (8)

„On nie ma ciała, jest wszechwiedzący, wolny od zła, nie ma żył, jest czysty, nie ulega skażeniu, jest samowystarczalny i od niepamiętnych czasów spełnia pragnienia każdej żywej istoty”.

W kolejnych sześciu wersetach pojawia się teza, że do wyzwolenia, poza rozwijaniem duchowej wiedzy, prowadzi także działanie. Nie należy więc porzucać jednego kosztem drugiego. Kto bowiem poświęca się jednemu, pogrąży się w kompletnym mroku. Dzięki praktyce karmajogi, czyli składania w ofierze swoich uczynków Najwyższemu, można pokonać śmierć (mrytju) i, dzięki zdobyciu transcendentalnej wiedzy, wkroczyć na ścieżkę wyzwolenia (wersety 9-14). Praktyki jogi działania (karmajoga) i jogi wiedzy (gjanajoga) należy wykonywać jednocześnie, a nie jedne po drugich. Same uczynki, wykonywane bez świadomości, nie przyniosą upragnionych skutków. Wiedza jest konieczna, żeby móc wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń. Z kolei działanie w oparciu o zdobytą wiedzę jest ćwiczeniem, które tę wiedzę uwiarygodnia.

Nieśmiertelność jawi się z treści Upaniszady jako wolność od bycia kontrolowanym przez pragnienia i pożądanie (kama), zaś śmierć jest stanem uległości wobec pożądania. Bhagawadgita opisuje, w 2.62 i 2.63, jak wygląda droga do śmierci takiej osoby: „Ten, kto myśli o przedmiotach zmysłów, rozwija przywiązanie do nich. Z przywiązania rodzi się pragnienie, a z zawiedzionego pragnienia gniew. Gniew przechodzi w zaślepienie, a ono w zamęt myśli. Zamęt myśli prowadzi do utraty rozumu, a utrata rozumu wiedzie do zguby”.

Bryhadaranjaka Up. (1.2.1) mówi, że głód to śmierć, to potrzeba
„pochłaniania” rzeczy, co również jest żądzą. Ludzie słabi i głupi łatwo stają się ofiarami żądzy. Mędrzec Patańdźali powiedział w Jogasutrze (1.4), że jesteśmy tym, co tworzy nasz umysł (wryttisarupja, wg Cyborana – „widz zjawiskowy”). Kiedy żądza opanowuje żywą istotę, gubi ona swoją prawdziwą jaźń, i spotyka śmierć. Ten rodzaj śmierci przytrafia się wielokroć w ciągu dnia z powodu niestałości umysłu. Po ostatecznej śmierci ciała dusza wciela się kolejne, nieoświecone ciało i znowu zmierza ku śmierci. Trwa ona w ciągu umierania do momentu oświecenia. Wtedy kończy się umieranie, a dusza osiąga stan nieśmiertelności. Umieranie i rodzenie przytrafiają się tej samej osobie, a nie różnym ciałom. Wraz z utratą ciała dusza traci jedynie tymczasową tożsamość przypisaną ciału, w którym przebywała.

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्
तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये || 15 ||

hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṃ mukham
tattvaṃ pūṣan apāvṛṇu satyadharmāya dṛṣṭaye (15)

„Panie, który utrzymujesz wszystko, co żyje. Twoją prawdziwą twarz zasłania bijący od Ciebie oślepiający blask. Usuń łaskawie tę zasłonę i ukaż się swemu wielbicielowi”.

„Satjadharma” z wersetu oznacza „wieczną prawdę”. Czym jest „złocisty blask” (hiranmajena) i dlaczego jest on przeszkodą w poznaniu wieczystej prawdy? Złoto symbolizuje zmysłowe przyjemności, pożądane przez fizyczne istoty. Jeżeli istoty te dadzą się ponieść żądzy przyjemności, nie zdołają wstąpić na ścieżkę wiodącą do wyzwolenia. „Puszan” to „karmiący” lub „utrzymujący” fizyczne istoty i dostarczający im pożądanych rzeczy i doznań. Dlatego prośbę o usunięcie blasku skierowano do Niego. Innymi słowy, niech Puszan uczyni „błyskotki” tego świata mniej pociągającymi.

W wersecie 16. jednostka zwraca się to Puszana: „Pierwszy filozofie, o Ty, który utrzymujesz wszechświat, o zasado regulująca, celu nieskalanych wielbicieli, dobroczyńco przodków rodzaju ludzkiego, usuń bijący od Ciebie blask, abym mógł ujrzeć Twoją pełną szczęścia postać. Ty jesteś Najwyższym Puruszą – Boską Osobą, jesteś niczym słońce – tak samo jak ja”. Taki skutek ma przynieść zerwanie doczesnych więzów, splecionych z radości-bólu i tym podobnych przeciwieństw.
W wersecie 17. napisano, że ciało ostatecznie obróci się w proch, zaś prana, tchnienie podtrzymujące życie, będzie trwać wiecznie, gdyż jest ostateczną zasadą istnienia: „Niech to nietrwałe ciało obróci się w popiół, a tchnienie życia połączy się z całością powietrza. Proszę, Puruszo, abyś pamiętał moje ofiary i to, że porzuciłem dla Ciebie wszelkie ziemskie pragnienia”.
krato smara kṛtam smara, gdzie „kratu” to pragnienie; smara – „pamięć”, myśl, a krytam – „zrobione, wygaszone”.

Iśa Upaniszada przedstawia do wyboru dwie ścieżki – przyjemności zmysłowych i oświecenia – po czym kończy się w wersecie 18. prośbą o wskazanie właściwej ścieżki. Agni symbolizuje wiedzę i, dlatego, modlitwa skierowana do niego, wskazuje na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co jest właściwe, a co nie:

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम् विधेम || 18 ||

agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān
yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te nama uktim vidhema (18)
naya – poprowadź; rāye – dotrzeć; supatha – ścieżka cnoty, deva – mój Panie; vayunāni vidvān – znawco uczynków.

„Wszechmocny Ogniu! Padam do Twoich stóp i proszę, poprowadź mnie właściwą ścieżką. Wiesz o wszystkim, co zrobiłem. Uwolnij mnie więc od następstw moich grzechów, które tamują mój marsz do oświecenia”.
Pójdźmy w ślady starożytnego poszukiwacza Prawdy i módlmy się wraz z nim o wskazanie właściwej ścieżki oświecenia.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 3/6 (141 głosów)

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu Nauka Upaniszady Iśawasja 2

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz