Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Inne święte teksty

Obszerne dzieła dotyczące filozofii odwiecznej, traktaty o jodze, mistycznej drodze prowadzącej do wyzwolenia, osobiste pieśni miłosne do Boga, wszystkie te dzieła mają należne sobie miejsce w literaturze sanatana dharmy. Om.

Poza wspomnianymi powyżej pismami objawienia, tradycji i epopejami historycznymi istnieje wiele dzieł na temat metafizyki, jogi i bhakti. Poczesne miejsce zajmują wśród nich rozprawy o sześciu podstawowych systemach filozoficznych: Kapili, Patańdźalego, Dźajminiego, Badarajany, Kanady i Gautamy. Kolejną grupą świętych tekstów są dzieła na temat jogi, kanałów i ośrodków energetycznych (nadi, ćakra), energii kundalini: Jogasutry, Tirumantiram, Śiwa sutry, Siddha Siddhanta Paddhati, Dźńaneśwari, Hathajoga Pradipika. Pieśni, w których autorzy wyrażają swoje uczucia do Boga czy Bogini to np.: Narada sutry mędrca Narady, Tirukkowajar („Przepiękny wieniec hymnów”) i Tiruwaćakam („Przepiękny utwór) autorstwa Manikkawaćakara oraz wiersze takich poetów jak: Surdas, Tukaram, Ramprasad, Mirabai, Andal, Wallabha, Tulsidasa, alwarowie i najanmarowie z Tamilnadu, Tajumanawar, Lalla. Bhagawadgita wyjaśnia: „Jak ogień zamienia drewno w popiół, tak ogień wiedzy obraca w popiół owoce ludzkich uczynków. Nie ma na tym świecie nic czystszego nad mądrość. Kto poprzez jogę do niej dąży, w sobie ją odkryje. Tę boską wiedzę osiąga człowiek pełen wiary, który widzi w niej wartość najwyższą i zmysły swe opanował. A zdobywszy ją, szybko zagłębia się w wiecznej ciszy. Kto jednak nie posiadł mądrości i wiary, kto pełen jest wątpliwości, ten ginie. Dla wątpiącego nie ma szczęścia ani na tym świecie, ani na tamtym” (BG, 4.37-40). Om Namaśiwaja.