Forum

  • Tematów: 46
  • Postów: 164
  • Użytkowników Online: 0

Refleksja odnośnie lekcji 31.

  • Dział: OGÓLNY
  • Forum: Twoje opinie
  • Data: 18.06.2011 || 14:01

Data: 18.06.2011 || 14:01

W aktualnościach, w lekcji 31 napisano:

“Śiwaja Subramunija Swami:

Umysł jest bytem niezmiernie złożonym. Dlatego pomocne jest spojrzenie na umysł przez pryzmat trzech jego faz: instynktownej, intelektualnej oraz intuicyjnej. Uświadomienie sobie i doświadczenie istnienia umysłu instynktownego jest łatwe.”

Te słowa skłoniły mnie do refleksji o naturze religii (zapewne trzy poziomy umysłu znajdują odzwierciedlenie w sferze religii). Wyróżniamy bowiem trzy poziomy religii: poziom rytuałów (ludowy), poziom teologii (intelektualny), poziom medytacyjny (mistyczny).

O ile na dwóch pierwszych religie bardzo różnią się od siebie – różnią się obrzędami, dogmatami i teologią, o tyle na poziomie trzecim, ponad intelektem, w medytacji, doświadcza się tego samego. Być może dlatego mistycy czy ludzie medytujący różnych religii zawsze się ze sobą dogadywali?

Data: 18.06.2011 || 21:54

“Być może dlatego mistycy czy ludzie medytujący różnych religii zawsze się ze sobą dogadywali?” Prawda! Proces religijny pozbawiony medytacji nigdy nie będzie pełny.

Data: 19.06.2011 || 10:43

Dokładnie. Bo to ostatni etap procesu. Choć wielu ludzi zatrzymuje się na poziomie który Subramunija Swami nazwał instynktownym, i moim zdaniem większość tego poziomu jak narazie nie przekracza, co w rozumieniu religii przekłada się na ludowe jej rozumienie. Zatrzymanie się na ludowości w religii jest w jakiś sposób zagrożeniem. Tak ja to postrzegam.

Data: 09.05.2012 || 12:52

Grundman, czy mógłbyś rozwinąć myśl o zagrożeniu jakim jest zatrzymanie się na poziomie “ludowości” w religii?

Odpowiedz