Aktualności

Lekcja 1. Dostrzeganie Boga wszędzie

Śiwaja Subramunija Swami
Poniedziałek, lekcja 1

Ten, kto zna Boga jako Życie życia, Oko oka, Ucho ucha, Umysł umysłu, zaprawdę pojmuje w pełni Przyczynę wszystkich przyczyn.
Śukla Jadźurweda, Bryhadaranjaka Upaniszad, 4.4.18

Przebudzenie przychodzi powoli

Mój satguru, Śiwa Jogaswami, był wielkim siddhą, mistrzem i znawcą Boga. Zwykł powtarzać: „Wyzwolenie jest w tobie” i polecał swym uczniom: „Dostrzegajcie Boga wszędzie. Jesteście w Bogu. Bóg jest w was. Aby doświadczyć tę Najwyższą Osobę musicie mieć silne ciała i czysty umysł”. Był on potężnym mistykiem ze Śri Lanki, jednym z największych, jacy żyli w XX wieku. Jego słowa wnikały głęboko w serca słuchaczy: „Bóg jest w każdym. Zobaczcie Go tam. Bóg przenika wszystko. Postrzegajcie ‘wszystko’ jako manifestację Boga, a odkryjecie Prawdę”. Proste słowa o prostej prawdzie, ale niezwykle trudne do zastosowania w praktyce.
W codziennej bieganinie, życie jawi się nam we fragmentach. Nie mamy oglądu całości. Odnosząc się do tego ograniczenia, Jogaswami pytał: „Jak cząstka mogłaby dostrzec całość?” Zatem żyjemy w naszym małym fragmencie istnienia. Staramy się omijać rejony bólu i przyciągać przyjemności. Większość ludzi funkcjonuje według tej reguły życie po życiu, związana linami pragnień i starań by je spełnić. Sporadycznie tylko „dojrzałe” dusze wyłamują się z tego cyklu pragnienie-spełnienie-przyjemność-strata-ból-cierpienie-radość i zadają pytania: „Kim jest Bóg? Gdzie On jest? Jak mogę Go poznać?”
Bóg nie ma imion, ale wszystkie imiona są imionami Boga. Czy ludzie zwą Go w taki czy inny sposób, On pozostaje Tym, kim jest. My zwracamy się do Boga „Śiwa”, które jest tylko jednym z 1008 imion, jakie przypisuje mu nasza tradycja. Najwyższy Bóg Śiwa przebywa w nas i wokół nas. Także pragnienie, spełnienie pragnienia, radość, ból, smutek narodziny i śmierć – są wszystkie Śiwą i niczym innym. Pewnie trudno jest zrozumieć, jak dobry, kochający Bóg mógł stworzyć ból i smutek. W istocie Śiwa tego nie zrobił, a przynajmniej nie w sposób bezpośredni. Bóg ustanowił prawo karmy, według którego każda miara wydatkowanej energii wraca do swego źródła z równą siłą. Jeśli przyjrzymy się uważnie temu naturalnemu prawu, zrozumiemy, że sami tworzymy naszą radość, nasz ból, nasz smutek i sami się smutku pozbywamy. Potrzebujemy jednak do tego mocy i warunków stworzonych przez Boga. Na tym polega istota prawa karmy.
Dostrzeżenie wszechobecności Boga przychodzi zwykle po długim okresie medytacji. Proces ten – jak doskonalenie w każdej dziedzinie nauki czy sztuki – wymaga codziennej, sumiennej praktyki.
Śiwa jest immanentnym osobowym Bogiem i zarazem transcendentną Rzeczywistością. Śiwa jest Bogiem bezgranicznej miłości. Kocha On bez wyjątku każdego. Stworzył każdą duszę i każdą prowadzi przez życie. Śiwa jest wszędzie. Jest w tobie. Jest w świątyni, jest w drzewach, jest w niebie. Jest galaktykami i przestrzenią między nimi. Jest kosmosem. Jego kosmiczny taniec stworzenia, podtrzymywania i niszczenia odbywa się nieustannie w każdym atomie tego wszechświata. Bóg Śiwa jest każdą rzeczą i w każdej rzeczy. Jest immanentny – w pięknej postaci podobnej ludzkiej, którą można zobaczyć i którą w istocie wielu widziało w swych wizjach. Jest też transcendentny – poza czasem, przyczyną i przestrzenią.
Poruszamy się na granicy ludzkiego zrozumienia. Niektórzy stwierdzą nawet, że ją przekroczyliśmy. Dlatego konieczna jest głęboka medytacja o poszczególnych elementach powyższego opisu. Śiwa jest tak blisko nas. Mówi, myśli, kocha, wysłuchuje naszych modlitw i kieruje naszą karmą. Stworzenie funkcjonuje zgodnie z Jego wolą. Czcijmy zatem tego wielkiego Boga. Nie bójmy się Go. On jest bowiem Jaźnią naszej jaźni. Jego naturą jest miłość, co sprawia, że wielbiąc Go z oddaniem sami odkrywamy miłość i czujemy ją wobec innych. Na tym polega widzenie Śiwy wszędzie i w każdym.
Śiwa jest obecny jako Dusza każdej duszy i – „otworzywszy swe wewnętrzne oko” – możemy zobaczyć Go w innych, w świecie i jako świat. Medytujmy o Nim regularnie dzień po dniu, odkrywajmy najgłębszą istotę swego prawdziwego bytu. A będziemy stopniowo się przebudzać i doświadczać oczyszczenia.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 4/6 (12 głosów)

Dodaj tekst do ulubionych

Komentarze do tekstu Lekcja 1. Dostrzeganie Boga wszędzie

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz