Polub nas na Facebooku

Aktualności

DLACZEGO LEPIEJ UŻYWAĆ DO LAMPEK OCZYSZCZONEGO MASŁA NIŻ OLEJU? cz.II

5. Doświadczenie duchowe przekazywane przez lampy z olejem i ghee

Przywykliśmy do przyswajania i odbierania świata zewnętrznego poprzez pięć narządów zmysłów: nosa, uszu, oczu, języka, skóry oraz umysł i intelekt. W ten sposób powstają wrażenia i doświadczenia. Jednak kiedy doświadczamy czegoś bez udziału zmysłów, umysłu i intelektu, wtedy mamy do czynienia z doświadczeniem duchowym.
A oto porównanie duchowych doświadczeń uzyskanych za pośrednictwem lampy olejowej i lampy z ghee: lampa olejowa daje nam doświadczenie duchowe pruthwi tattwa (absolutnego elementu ziemi) oraz ap tattwa (absolutnego elementu wody). Jeśli na przykład doświadczamy zapachu bez rzeczywistej obecności obiektu, który emanuje tym zapachem, jest to duchowe doświadczenie subtelnego zapachu, czyli gandhy. Zapach jest związany z pruthwi tattwą. Przykładem duchowego doświadczenia ap tattwy jest słodki smak w ustach.

ofiarowanie

Kiedy widzimy subtelne światło albo bóstwo, mamy do czynienia z duchowym doświadczeniem powiązanym z tedź tattwą, czyli absolutnym elementem ognia. Kiedy doświadczamy dotyku bez zewnętrznej przyczyny, wtedy mamy do czynienia z duchowym doświadczeniem powiązanym z waju tattwą, czyli absolutnym elementem powietrza. Lampa z ghee przynosi wielbicielowi doświadczenie duchowe tedź tattwy i waju tattwy.

6. Dlaczego należy używać tylko ghee z mleka krowiego?

Generalnie każda lampa olejowa emituje częstotliwości, na które składają się cząstki radźa, ale na przykład olej sezamowy emituje także cząstki sattwa. Dlatego lampa, w której używa się oleju sezamowego jest bardziej sattwiczna od lamp z innym rodzajem oleju. Tymczasem lampka z ghee emituje o wiele więcej częstotliwości sattwicznych w porównaniu z każdą lampą olejową. Trzeba jednak pamiętać, że przed obliczem bóstw należy używać ghee przygotowanego wyłącznie z mleka krowiego, ponieważ w ghee z mleka krowiego jest już obecna boska zasada. Ghee, w którym dominuje element sattwiczny, emanuje do atmosfery świetliste cząstki, które są formą tedź tattwy, czyli absolutnego elementu ognia. W sytuacji, gdy ghee otrzymane z mleka krowiego jest z jakichś powodów (np. finansowych) nieosiągalne, można je zastąpić olejem sezamowym.

7. O czym należy pamiętać w trakcie używania lampy

Nie można zapalać lampy olejowej od lampy z ghee i odwrotnie.
Nie można rozpalać jednej lampę podobną lampą. W praktyce zasada ta wygląda następująco: jeśli na tacy używanej do arati znajdują się dwa rodzaje lamp, to nie należy zapalać jednej od drugiej.

Zdarza się, że podczas wykonywania pudźy ktoś nieświadomie dotknie lampy. Wtedy należy natychmiast umyć ręce. Kiedy oddajemy cześć bóstwu, wtedy w atmosferze rośnie element sattwiczny. Kiedy bezwiednie dotkniemy lampy, przekazujemy jej własne cząstki tamas (ignorancji) i radźas (pasji), w ten sposób redukując jej oczyszczające właściwości. Woda ma moc oczyszczającą wszystko. Każdy składnik, oferowany bóstwu za pośrednictwem wody, szybciej do niego trafia.
Kiedy myjemy ręce, „rozpuszczamy” nasze grzechy w wodzie. W praktyce duchowej woda absorbuje grzechy popełniane przez wszystkich. W swym niezmierzonym miłosierdziu bóstwa uwalniają nas od wad, gdy składamy ofiary u ich stóp za pośrednictwem wody.

8. Czy zamiast lampy z ghee można używać żarówek?

Obecnie można zobaczyć żarówki w użyciu podczas rytuału puja zamiast lampy ghee. Jaka jest różnica między nimi z punktu wiedzy duchowej?

Niektórzy mogą uważać używanie lampy olejowej lub z ghee za przeżytek, skoro współczesna nauka ofiarowała nam blask żarówek elektrycznych.
Jednak światło emitowane przez żarówki oślepia, podczas gdy delikatny płomień palącego się ghee przypomina nam o atmadźjoti, czyli płomieniu duszy. Żarówka elektryczna sprawia, że kierujemy się „na zewnątrz”, a wtedy nasze myśli biegną ku obiektom zewnętrznym. Lampa z ghee pozwala spojrzeć do wewnątrz. Na tym polega zasadnicza różnica między żarówką a ghee.

9. Lampy pojedyncze i na pięć knotów

Wśród lamp używanych podczas arati istnieją lampy z jednym knotem i lampy o nazwie nirandźan, w której wykorzystuje się pięć knotów. Nirandźan z pięcioma knotami symbolizuje dualizm, który jest przejawieniem energii bóstwa. Lampa z jednym knotem przyciąga sattwiczne wibracje, natomiast lampa z pięcioma knotami przyciąga wibracje, w których przeważa element radźa. Nirandźan z pięcioma knotami oznacza związek panćpran (pięciu zasad powietrza życia) z atmadźjoti (płomieniem duszy). Każdy pojedynczy płomień nirandźan jest symbolem atmadźjoti.

10. Knoty proste i pękate

Podczas pudźy lampę ofiarowuje się w różnych momentach tej ceremonii zgodnie z konkretnym celem ofiary. W lampach wykorzystuje się dwa rodzaje knotów – proste i pękate na dole. Obecnie częściej używa się knotów pękatych na dole, które są stabilniejsze i pewniej trzymają się w zagłębieniach lampy. Ten rodzaj knota jest stosunkowo nowy. O wiele starszą genezę ma knot prosty. Dwa proste knoty splata się z sobą jak nici. Oba rodzaje knotów różnią się nie tylko wyglądem, ale także oddziaływaniem na poziomie duchowym.

Knot pękaty na dole reprezentuje rozmaite myśli z przewagą elementu radźa, podczas gdy prosty knot jest symbolem nieprzywiązania oraz więzi panćaprana z atamdźjoti.
Ogień emanowany przez płonący knot o pękatym kształcie przyciąga niższe/poślednie bóstwa, natomiast kiedy płonie prosty knot, przyciąga on bóstwa wyższe.
Częstotliwości emitowane przez knot pękaty przybierają formę kolistą, natomiast emitowane przez knot prosty mają postać fal.
Barwa boskiej świadomości emitowanej przez pękaty knot jest żółto-czerwonawa, zaś emitowanej przez knot prosty jest żółta.

Sattwiczne częstotliwości ziemi są przyciągane do knota pękatego, natomiast częstotliwości nasycone sattwicznymi wibracjami w stopniu najwyższym, dążące ku górze, są przyciągane do knota prostego.

Częstotliwości atmosfery nabierają tempa za sprawą knota pękatego, podczas gdy ich pęd zostaje spowolniony dzięki zastosowaniu knota prostego.
Osłona z pruthwi (absolutnego elementu ziemi) i ap tattwy (absolutnego elementu wody) powstaje wokół wielbiciela dzięki zastosowaniu knota pękatego, podczas gdy knot prosty generuje wokół wielbiciela osłonę z tedź tattwy (absolutnego elementu ognia).

Według wiedzy duchowej tedź tattwa jest potężniejsza od pruthwi tattwy czy ap tattwy. W rezultacie stosowanie knota pękatego wywołuje wrażenie ociężałość, natomiast używanie knotów prostych przynosi wielbicielowi radość umysłu.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 3/6 (310 głosów)

Dodaj tekst do ulubionych

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu DLACZEGO LEPIEJ UŻYWAĆ DO LAMPEK OCZYSZCZONEGO MASŁA NIŻ OLEJU? cz.II

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz