Polub nas na Facebooku

Aktualności

DLACZEGO LEPIEJ UŻYWAĆ DO LAMPEK OCZYSZCZONEGO MASŁA NIŻ OLEJU? cz. 1

Hindu Jagruti

Oddawanie czci bóstwu jest elementem wyznawanej przez nas wiary. W domu przygotowujemy specjalny pokój świątynny, który dekorujemy tak, by podkreślić jego szczególny charakter. Umieszczamy tam wizerunki bóstw i wykonujemy codzienną pudźę, czyli rytualne ceremonie. Artykuły konieczne do pudźy kupujemy według możliwości finansowych.

Wśród nich są kalaś (naczynie na wodę, zwykle metalowe), śankh (muszla, koncha), miedziana taca, miedziane naczynie, łyżeczka, lampka etc. Każdy przedmiot wykorzystywany w trakcie pudźy ma swoje znaczenie. W niniejszym tekście skupimy się na lampce.

lamp

1. Znaczenie lampy w odwiecznej dharmie

Lampa zajmuje niezmiernie ważne i szczególne miejsce w sanatana waidika dharma (odwiecznej dharmie). Jest formą i symbolem tedź (absolutnej zasady ognia). Prowadzi nas z ciemności do światła. Paląc się, jest dla człowieka symbolem pokoju i światłości. Wśród elementów potrzebnych do pudźy lampa jest elementem najważniejszym. Oto mantra, którą recytuje się podczas pudźy, wyjaśniająca jej znaczenie:

„O bóstwo lampy, jesteś formą Bramhana (absolutnej prawdy). Jesteś blaskiem, który nigdy nie gaśnie. Proszę, obdarz mnie zdrowiem i wspaniałym potomstwem i spełnij moje życzenia.

2. Cechy szczególne lampek olejowych i z ghee

Agnipurana wyraźnie stwierdza, że tylko olej lub ghee (masło klarowane) mogą być użyte w lampkach wykorzystywanych do przeprowadzania pudźy. Żadna inna substancja palna nie jest dozwolona. Według nauki duchowości lampa z oczyszczonym masłem ma naturę bardziej sattwiczną (duchowo czystą) w porównaniu z lampami, w których stosuje się olej. Oto na czym polega różnica między lampami z ghee a lampami z olejem.

Na ogół oleju używa się częściej i powszechniej niż ghee. Lampa zawierająca olej pali się dłużej niż lampa z ghee. Przyjrzyjmy się teraz różnicy między tymi substancjami z duchowego punktu widzenia.

Lampa z masłem oczyszczonym ma większą zdolność przyciągania wibracji sattwicznych obecnych w otoczeniu niż lampa olejowa.
Lampa olejowa może przyciągnąć wibracje sattwiczne z odległości maksymalnie jednego metra, podczas gdy lampka z ghee ma siłę przyciągania tych wibracji z wielkich odległości, aż ze Swargaloki (planety niebiańskie).

Kiedy lampka z olejem przestaje się palić, w otoczeniu wzrasta przewaga cząstek radźa (cechy pasji) i utrzymuje się ona przez pół godziny. Kiedy zaś przestaje się palić lampka z ghee, wpływ cechy dobroci (sattwa) utrzymuje się w otoczeniu nawet po czterech godzinach.

3. Wpływ obu rodzajów lampek na wielbiciela

Lampa naftowa generuje wokół wielbiciela subtelną osłonę gorszej jakości, podczas gdy lampa ghee generuje subtelną osłonę najwyższej jakości.
Subtelne częstotliwości emitowane przez lampy olejowe pobudzają do działania energię umysłu (manaśakti) wielbiciela, natomiast subtelne częstotliwości emitowane przez lampy z ghee aktywują energię duszy wielbiciela.

Według jogi kundalini w ciele człowieka istnieje siedem głównych czakr (centrów energetycznych). Wpływają one praktycznie na cały organizm człowieka – ciało, umysł i intelekt. Lampa olejowa oczyszcza czakry muladhar i swadhiszthan tylko do pewnego stopnia, zaś lampa z ghee oczyszcza czakry manipur i anahat w znacznym stopniu.

Podobnie jak istnieje siedem czakr w ciele człowieka, tak istnieje ścieżka przepływu energii życiowej (ćetana). Noszą one miano nadi, czyli kanałów. Trzy główne nadi to: ćandra nadi (kanał księżyca), surja nadi (kanał słońca) i śuśumna nadi. Kiedy aktywna jest ćandra nadi, człowiek odczuwa chłód. Aktywna surja nadi daje człowiekowi energię. Suśuma nadi uaktywnia się, kiedy człowiek zaczyna czynić postęp duchowy. Lampa olejowa aktywuje surja nadi, podczas gdy lampa z ghee aktywuje tylko tę nadi, która jest niezbędna wielbicielowi w określonej sytuacji.

4. Wpływ na subtelne osłony wielbiciela

Według nauki duchowości ciała widoczne dla oczu npsi miano annamaja kośa (powłoka na jedzenie). Prócz niego istnieją cztery inne rodzaje kośa, a mianowicie: pranmaja kośa, czyli powłoka na powietrze życia; manomaja kośa, czyli powłoka mentalna; widńjanmaja kośa, czyli powłoka intelektu oraz anandmaja kośa, czyli powłoka szczęścia. Pranmaja kośa jest siedzibą panća prana (pięciu elementów powietrza życia), który dostarczają ciału energię do działania. Manomaja kośa jest siedzibą emocji.
Widńjanmaja kośa jest siedzibą rozumu. Anandamaja kośa jest siedzibą duszy, natury istnienia, świadomości i błogości (sat-ćit-ananda). Nawet na te subtelne osłony (kośa) oddziałują lampki oleje i z ghee. Lampa olejowa nasyca mocą cząstki radźa obecne w pranajama kośa, co wzmaga u człowieka niepokój i nerwowość. Lampa z ghee wzmacnia cząstki sattwiczne pranamaja i manomaja kośy, na skutek czego dźiwa (osoba, wcielona dusza) staje się spokojna, stabilna i szczęśliwa.

Oceń tekst 1 2 3 4 5 6
Średnia ocena: 3/6 (266 głosów)

Dodaj tekst do ulubionych

Komentarze Facebook

Komentarze do tekstu DLACZEGO LEPIEJ UŻYWAĆ DO LAMPEK OCZYSZCZONEGO MASŁA NIŻ OLEJU? cz. 1

Komentarzy: 0

Dodaj komentarz