Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Główne gałęzie dharmy

Sanatana dharma, czyli „wieczna religia” jest rodziną wyznań, które przyjmują autorytet Wed. Czterema głównymi gałęziami sanatana dharmy są: siwaizm, śaktyzm, wisznuizm i smartyzm. Om.

Miliard Hindusów, czyli jedna szósta populacji ludzkości, dzieli się na cztery główne grupy religijne, w zależności od Bóstwa, które dana grupa uważa za Najwyższe. Dla wisznuitów jest nim Wisznu, dla śiwaitów Śiwa, dla śaktów – Bogini Śakti, a dla smartów, liberalnych wierzących, wybór bóstwa należy do wielbiciela. W każdej religii funkcjonuje wiele „dynastii” nauczycieli, duchowych przywódców, każda ma własną literaturę, klasztory, szkoły, miejsca pielgrzymek i tysiące świątyń. W obrębie każdej tworzono wspaniałe dzieła sztuki i architektury, filozofii i nauki. Każda z tych grup prezentuje tak różne poglądy, że można by je uznać za odrębne wyznania. Mimo to mają ze sobą wiele wspólnego i wyrosły na gruncie jednej tradycji. Elementami wspólnymi dla wszystkich są: karma, dharma, reinkarnacja, wiara we wszechobecnego Boga i Jego nieskończone przejawy, kult świątynny, sakramenty (ryty), tradycja guru-uczeń oraz uznanie boskiego pochodzenia Wed. Większość wyznawców sanatana dharmy mieszka w Indiach, ale skupiska wyznawców spotyka się na całym świecie. Wedy wyjaśniają: „On jest Brahmą. On jest Śiwą. On jest Indrą. On jest niezmiennym, najwyższym, samo świetlnym. On jest Wisznu. On jest życiem. On jest czasem. On jest ogniem i On jest Księżycem”. Om Namaśiwaja.