Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Etap ćarja pada

Ćarja to pełnienie bezinteresownej religijnej posługi i życie w zgodzie z czyjąś tradycją etyczną i kulturową, które prowadzą do oczyszczenia „zewnętrznej natury” (ciała i umysłu). Jest to etap przezwyciężania podstawowych zachowań. Om.

Ćarja znaczy dosłownie „zachowanie”. Jest to pierwszy stopień religii, tworzący podstawę pod następne trzy etapy. Bywa nazywany także dasa marga – „ścieżką uległości”, ponieważ dusza zwraca się do Boga tak, jak sługa do pana. Na ćarja składają się: uniżona służba, odwiedzanie świątyni, spełnianie obowiązków na rzecz wspólnoty i rodziny, okazywanie szacunku świętym osobom i starszym, pokutowanie za niecne postępki oraz przestrzeganie dziesięciu podstawowych przykazań (jama). W silnym społeczeństwie, każdy jest zmuszony podążać drogą ćarja, czy tego chce czy nie. Dusze zbuntowane często się temu sprzeciwiają, lecz dusze dojrzałe przyjmują to za rzecz zupełnie naturalną. W istocie, odpowiednie zachowanie i służenie z samopoświęceniem nie są czymś, co na jakimś etapie duchowego rozwoju można porzucić. Kluczem do ćarji, czyli karmajogi, jest sewa – religijna służba spełniana bez nadziei na jakąkolwiek nagrodę. Taki rodzaj służby „zmiękcza” złudne ego i budzi wrodzone oddanie duszy. Tirumantiram wyjaśnia: „Proste czynności świątynne, takie jak zapalanie lamp, zbieranie kwiatów, zmywanie podłóg, zamiatanie, śpiewanie na chwałę Pana, uderzanie w dzwon i przynoszenie wody do czczenia składają się na ścieżkę uległości _(dasa marga)_”. Om Namaśiwaja.