Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Różnica między duszą indywidualną a Śiwą

Nasze duchowe ciało zostało stworzone na obraz i podobieństwo Pierwotnej Duszy, Boga Śiwy, od której różni się jednak stopniem rozwoju. Dusza indywidualna jest nieznaczna, niedoskonała. Śiwa jest niezmienną doskonałością, podczas gdy dusza indywidualna przechodzi proces rozwoju. Om.

Aby wyjaśnić tajemnicę duszy, wprowadzę rozróżnienie między ciałem duszy a jej istotą. Jako dusze jesteśmy indywidualnościami, wyjątkowymi i różnymi od pozostałych cząstkami światła, które rozwijają się i dojrzewają w procesie ewolucji (nie mylić z biologiczną ewolucją). Dusza ma naturę podobną do natury Boga Śiwy, lecz różni się od Niego poziomem rozwoju. Śiwa jest w pełni doskonały, a dusze indywidualne nieustannie się rozwijają. Można przywołać przykład nasienia dębu, które zawiera w sobie potencjał potężnego drzewa, ten jednak ujawnia się na drodze długiego procesu. Dusza dojrzewa na drodze doświadczenia, przechodząc przez wiele wcieleń zanim ostatecznie doświadczy Śiwy w pełni (nirwikalpa samadhi). Nawet jednak po osiągnięciu stanu samorealizacji, dusza dalej rozwija się w tym świecie i innych zanim zjednoczy się z Pierwotną Duszą. Według pluralistów ze szkoły śajwa siddhanty, zachowuje ona przy tym swą odrębność jako bliski towarzysz Śiwy. Wedy głoszą: „Jak olej w nasionach sezamu, jak masło w śmietanie, jak woda w korycie rzeki, jak ogień w krzemieniu do rozpalania, tak atman kryje się we wnętrzu i objawia, gdy człowiek poszukuje Go z wiarą i poświęceniem”. Om Namaśiwaja.