Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Dokąd zmierzam? Którą drogę mam wybrać?

Wszyscy wzrastamy ku Bogu, a doświadczanie jest naszą ścieżką. Poprzez nie wyrastamy ze strachu do nieustraszoności, ze złości do miłości, z kłótni w zgodę, z ciemności w światło i pojednanie w Bogu. Om.

Narodziliśmy się w fizycznych ciałach, by pielęgnować i rozwijać nasz boski potencjał. Wewnętrznie już jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, a nasza religia zawiera wiedzę o tym, w jaki sposób doświadczyć tej jedności, nie tworząc po drodze niepożądanych doznań. Niezrównana ścieżka prowadzi śladami naszych duchowych przodków, odsłaniając przed nami mistyczne znaczenie świętych ksiąg. Niezrównaną ścieżkę obejmuje zaangażowanie, nauka, dyscyplina, praktyka i dojrzewanie jogi w mądrość. Na początkowych etapach cierpimy aż się nauczymy. Nauka prowadzi nas do służenia, a ofiarna służba jest początkiem duchowych zmagań. Służba prowadzi do zrozumienia. Zrozumienie prowadzi do głębokiej i skoncentrowanej medytacji. Jest to prosta i pewna droga – san marga – prowadząca do samopoznania – najgłębszego sensu życia – oraz, w konsekwencji, do mokszy, wolności od ponownych narodzin. Wedy potwierdzają: „Wyrzeczenie wiedzie do dobra. Dobro wiedzie do zrozumienia. Zrozumienie pomaga odkryć Jaźń, a kto odkrywa Jaźń, ten uwalnia się z kręgu narodzin i śmierci”. Om Namaśiwaja.