Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi na temat samorealizacji

„Prowadź mnie od nieprawdy do prawdy. Prowadź mnie z ciemności do światła. Prowadź mnie od śmierci do nieśmiertelności.
Śukla Jadźurweda, Bryhadaranjaka Upaniszad, 1.3.28

„On jest Najwyższym Brahmanem, Duszą wszystkiego, ostateczną podstawą tego świata, mniejszym od najmniejszego, wiecznym. Ty jesteś tym, to jest Tobą.”
Atharwaweda, Kajwalja Upaniszad 16

„Należy medytować o atmanie, którego tworzy duch, którego uosobieniem jest życie, którego postacią jest światło, którego istotą jest przestrzeń, który zmienia postać na życzenie, prędki jak myśl.”
Śukla Jadźurweda, Śatapatha Brahmana, 10.6.3.2

„Przemijająca jest materia. Nieśmiertelny i nieprzemijający jest Pan. On jeden zarządza tym, co przemija i duszą. O Nim należy rozmyślać, łącząc się z Nim, stając się coraz bardziej i bardziej takim jak On, aż zniknie ułuda tego świata”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 1.10

„Ja jestem Najwyższym Brahmanem! Jestem Panem wszechświata! Tak twierdzą niezłomni wyzwoleni. Każde inne rozumienie prowadzi do zniewolenia. Kiedy Jaźń doświadcza wyraźnie, iż nie jest tym ciałem, poszukujący osiąga pokój i wolność od wszelkich pragnień”.
Dewikalottara Agama, Dźńana-aćara-wićara, 50-51

„Zrozum, że Jaźń nie jest ani nad, ani pod, ani po tej czy po tamtej stronie, ani na zewnątrz, ani wewnątrz, lecz że jest wieczna i jaśniejąca poza wzniosłym światem”.
Sarwadźńanottara Agama, Atma Sakszatkara 29

„To, co nie jest ani świadomością, ani nieświadomością, ani sumą obu, ani brakiem świadomości, to, co jest niepostrzegalne, niesprawdzalne, nieuchwytne, pozbawione przymiotów, niezdefiniowane i wymykające się myśli, to, co jest pewnym doświadczeniem swej własnej jaźni, pogodzeniem wszelkich przeciwieństw, spokojem i łagodnością, zaprzestaniem stawania się – tym jest czwarty stan turija, tym jest dusza i to należy poznać”.
Atharwaweda, Mandukja Upaniszad 7

„Kiedy Stwórca tańczy, tańczą światy, które stworzył. Aby pojąć swym rozumem, że On tańczy, tańczą również nasze myśli. Kiedy tańczy w sercu, tańczą cząstki w ciele. Tańczą połyskujące płomienie, naśladując Jego taniec”.
Tirumantiram, 2789

„O łaskawy Boże, który odprawiasz taniec bezkresnego szczęścia na sali niepojętej inteligencji! Rygweda i inne Wedy grzmią słowami, że wszyscy jesteśmy Twoimi niewolnikami, wszystko należy do Ciebie, wszelkie czyny są dla Ciebie, że Ty przenikasz wszystko, a wszystko jest Twoją naturą. Taką naukę przekazują nam ci, którzy choć nigdy nie otwierają ust, przerwali milczenie dla naszego dobra”.
Karunakara Kadawul, 6.3

„Jak światło rozprasza mrok, tak Najwyższa Jaźń rozprasza ignorancję. Jak lampa gaśnie, gdy braknie oleju, tak znika ego, gdy człowiek medytuje nieprzerwanie i zatapia się w Jaźni. Nie ma wyższego celu niźli Jaźń”.
Sarwadźńanottara Agama

„Nie rozpraszając się, siedzę samotnie i medytuję. Wolny od wątpliwości, krocząc ścieżką pradawnych Wed, przekraczam rozległe pustkowie tego życia i innych żyć, aż po pustkę, która leży u kresu wyobraźni, stapiam się. Medytując w jedności, widziałem Najwyższego. Medytując w jedności, doświadczyłem stanu Śiwy. Medytując w jedności, doświadczyłem transcendentalnego oświecenia. Medytując w jedności, widziałem upływające epoki po epokach.”
Tirumantiram, 2948 do 2953