Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Dharma społeczna

Prawo społeczne, czyli warna dharma, obejmuje: zajęcie i obowiązki, jakie jednostka wykonuje jako obywatel kraju, członek wspólnoty i rodziny. Ważnym aspektem tej dharmy jest prawo religijne i etyczne. Om.

W każdym społeczeństwie spotyka się podział ról i obowiązków. W społeczeństwie hinduskim tradycja dzieliła społeczeństwo na cztery podstawowe grupy. Pierwszą stanowili bramini: najlepiej wykształceni i prezentujący najwyższy poziom etyczny i religijny. Drugą tworzyli kszatrijowie – prawodawcy i prawo egzekwujący, czyli władcy i rycerze. Trzecią stanowili wajśjowie, czyli kupcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, bankierzy. W skład grupy śudrów wchodzili: artyści, pracownicy najemni i robotnicy. Z czasem wokół tych czterech warn powstało tysiące kast (dźati), a narodziny w określonej kaście determinowało zajęcie jednostki. Przypisanie zajęcia na podstawie czyjegoś pochodzenia było w istocie odstępstwem od idei warna dharmy, która uzależniała zajęcie od talentu, upodobań i umiejętności jednostki. Społeczna dharma współgra z prawem obowiązującym w danym kraju, wspólnocie i rodzinie. Jest ona spójnym systemem zasad, wartości moralnych i religijnych, boskim prawem regulującym pracę i codzienne życie człowieka. Przestrzegani warna dharmy sprzyja rozwojowi jednostki i rodziny, a także zapewnia trwanie kultury. Wedy głoszą: „Gdy rodzi się człowiek, kimkolwiek on jest, razem z nim rodzi się jego dług wobec bogów, mędrców, przodków”. Om Namaśiwaja.