Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Stosunek śiwaitów do innych wyznań

Istnieje wiele rozmaitych wierzeń religijnych. Śiwaici dostrzegają drzemiącą w nich siłę oraz okazują wielki szacunek i wsparcie wszystkim wierzącym w Boga. Uznają, że Prawda jest jedna, lecz wiele dróg do niej wiodących. Om.

Jako że wszystkie religie służą ustanowieniu więzi człowieka z Bogiem, śiwaici nie wtrącają się do czyjejkolwiek wiary i praktyki. Jesteśmy przekonani, że nie ma jednej drogi dla wszystkich i że Bóg Śiwa jest tą samą Najwyższą Istotą, w której wyznawcy wszelkich religii znajdują ukojenie, pokój i zbawienie. Nie znaczy to, że wszystkie religie są jednakowe. Każda ma sobie właściwe wierzenia, praktyki, cele i drogi dochodzenia do nich oraz poglądy odmienne od głoszonych przez inne wyznania. Uważamy jednak, że nawet różnice nie powinny być powodem religijnych napięć i nietolerancji. Śiwaici okazują szacunek wszystkim tradycjom religijnym i ich wyznawcom. Przywódcy śiwaitów wspierają i uczestniczą w spotkaniach między religijnych, ale również stają w obronie swobody wyznawania swej wiary. Wedy bowiem głoszą: „Żyjmy zgodnie między sobą, żyjmy zgodnie z obcymi. O Aświni, stwórzcie harmonię serc między nami a obcymi”. Om Namaśiwaja.