Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o trzech światach

„Jak pająk wysnuwa z siebie pajęczynę,
jak ogień tryska iskrami,
tak z atmana, ducha w człowieku, wyłaniają się wszystkie oddechy,
wszystkie światy, wszyscy bogowie i wszystkie stworzenia.
Kto pozna atmana, ten pozna tajemnicę Upaniszady, prawdę prawd,
tchnienie życia, to zaiste prawda, a jego prawdą jest atman – duch”.
Śukla Jadźurweda, Bryhadaranjaka Upaniszad, 2.1.20

„W niebiańskim świecie nie ma śladu lęku,
i śmierci, tam nie ma, i starości tam nie ma,
uwolniwszy się od głodu, pragnienia i smutku,
człowiek raduje się w niebiańskim świecie”.
Kryszna Jadźurweda, Katha Upaniszad, 1.12

„Jego korzenie ku górze, jego gałęzie w dół,
odwieczne drzewo Aśwattha jest zaiste czystością,
jest Brahmanem nieśmiertelnym, w którym
wszystkie światy trwają. Nikt Go nie przewyższa,
On jest zaprawdę Jaźnią”.
Kryszna Jadźurweda, Katha Upaniszad, 6.1

„Światy te, umieszczone jeden nad drugim od najniższego do najwyższego, tworzą ten wszechświat wędrówki dusz. Znający Rzeczywistość opisują go, jako miejsce pożytecznych doświadczeń”.
Mrygendra Agama, Dźńana Pada, 13.A.2

„Wszystko to, co widoczne i niewidoczne, ruchome i nieruchome Ja przenikam. Wszystkie światy istniejące w tattwach – od śakti do ziemi –istnieją we Mnie. Cokolwiek słychać, cokolwiek widać, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Ja przenikam”.
Sarwadźńanottara Agama, 2.9-11

„Niech Bóg, z którego światy powstają na początku i w którego wnikają na końcu, obdarzy nas światłem poznania. On sam, w tajemnej wizji i swą tajemną mocą, biel samotną w mnogość kolorów rozdziela.
On jest ogniem, On jest słońcem, On jest wiatrem i księżycem,
On jest nieskalany, On jest Brahmanem,
On jest wodami i Praprzodkiem Stworzeń – Pradźapatim.
Tyś jest kobietą, Tyś jest mężczyzną,
Tyś jest chłopcem, Tyś dziewczyną,
[…] Tyś błękitnym ptakiem, Tyś zielonym ptakiem o czerwonych oczach,
Tyś gniazdem piorunów, z ciebie pory roku i wody mórz,
choć bez początku, Tyś jest nieskończony,
a wszelkie stworzenie z Ciebie pochodzi”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 4.1-4

„Wszechświat, ożywiony i nieożywiony, to Jego ciało. Wszechświat, ożywiony i nieożywiony, to Jego gra. Wszechświat, ożywiony i nieożywiony, jest Nim. Wszechświat, ożywiony i nieożywiony, jest cudem.”
Natczintanaj, „Who Can Know?”
„O Transcendentalny, obecny na Ziemi i Niebie! Zawsze jaśniejący chwałą! Królu Śiwaloki! Panie Śiwo władający nad Tiruperunturaj! Tyś mym jedynym wsparciem”.
Tirumuraj, 8

„Nie ma większej głupoty niż zauroczenie ulotnym jakby było wiecznym”.
Tirukural, 331