Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Święty, mędrzec i satguru

Święty, wolny od ego, uosabia pokój, pokorę i czystość religijnego oddania. Mędrcy, choć wyzwoleni, mogą sprawiać wrażenie nieobecnych i zwyczajnych. Satguru, równie jak oni oświeceni, prowadzą innych drogą poznania. Om.

Świętych śiwaizmu szanujemy jako osoby, które pokazują jak żyć i jak służyć Bogu. O czystości ich serc świadczą słowa i czyny widoczne dla wszystkich, ponieważ są to osoby, które prowadzą normalne życie rodzinne. W przypadku mędrców, którzy mieszkają z dala od ludzi lub wędrują jako żebracy, trudniej jest wyrokować o ich duchowym statusie. Często bowiem nie ujawniają swej wewnętrznej czystości i oświecenia. Z kolei satguru to przewodnicy duchowi, którzy prowadzą uczniów drogą poznania. Zwykle są to sannjasini z różnych szkół sanatana dharmy. Mędrcy i satguru to najczęściej nieżonaci mężczyźni, chociaż spotyka się wśród nich także kobiety. Wedy głoszą: „Czcimy swą służbą wielkich oświeconych, czystych i mądrych, którzy z radością przyjmują od nas dar ducha i dar dla ciała”. Om Namaśiwaja.

Mistrzów, nauczycieli i adeptów duchowych określa się także terminami: dźiwanmukta, ryszi, muni, siddha, mahatma, guru, swami, sannjasin, tapaswin, jogi, sadhu, sadhaka, pandita, aćarja, śastri, pudźari, śiszja i brahmaćari. Om.

Dźiwanmukta to dusza wyzwolona za życia. Ryszi odnosi się do szanowanego mędrca lub proroka. Muni to ekstatyczny mistyk, zwykle mieszkający na odludziu, który złożył ślub milczenia. Siddha to osoba, która osiągnęła duchową doskonałość lub posiadła magiczne moce. Mahatma oznacza wielką duszę lub uznanego mistrza. Termin guru określa mistrza duchowego, ale także nauczyciela dowolnego przedmiotu. Sannjasin i swami to formalnie inicjowany wyrzeczony mnich. Tapaswin to asceta dążący do oczyszczenia poprzez surowe praktyki. Jogin to osoba przestrzegająca dyscypliny jogi dla samorealizacji. Sadhu to ogólna nazwa dla świętych i wędrujących żebraków. Sadhaka to poważny adept samorealizacji, często mnich. Aćarja, podobnie jak pandita, to szanowany nauczyciel lub doradca. Śastri odnosi się do znawcy pism świętych. Pudźari to kapłan świątynny. Śiszja to oficjalny uczeń (po inicjacji). Brahmaćarin to uczeń, który przestrzega celibatu i innych podstawowych zasad. Część z powyższych tytułów posiada żeńskie odpowiedniki, np. sadhwi, jogini, brahmaćarini. Wedy wyjaśniają: „Brahmaćari przemieszcza się, wzmacniając oba światy. W nim bogowie łączą zgodnie swe moce, to on podtrzymuje Ziemię i Niebo”. Om Namaśiwaja.