Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Czym jest właściwe postępowanie?

Właściwe postępowanie to prawa myśl, właściwa mowa i właściwe działanie. Są to szlachetne uczynki zgodne z boskim Prawem, będące przejawem przyrodzonej czystości duszy. Jak lina służy wspinaniu się na szczyt, taką funkcję pełni w życiu cnota. Om.

Właściwe postępowanie (sadaćara) determinuje nasze zachowanie w codziennym życiu. Powinniśmy wspierać innych, nie krytykować czy ranić, być kochający i życzliwi, a nie nienawistni czy podli. Powinniśmy pokazać piękne cechy duszy: samoopanowanie, umiar i uczciwość. Powinniśmy swym zachowaniem dawać przykład innym, sprawiać, że inni będą szukać naszego towarzystwa, a nie go unikać. Kiedy serce i umysł są wolne od podłości, kiedy pragnienia zostały powściągnięte i człowiek nie zabiega o więcej niż naprawdę potrzebuje, zna wymogi dharmy i wypełnia je, wtedy właściwe postępowanie pojawia się w sposób naturalny. Śiwaici cenią pokorę i odrzucają arogancję, cenią pomaganie i odrzucają przeszkadzanie, szukają w innych dobra i ignorują wady. Nie ma innego sposobu, by zasłużyć sobie na miano prawdziwego wielbiciela Pana, jak dzięki właściwemu postępowaniu wobec siebie i innych. Wedy mówią: „Nie lekceważcie Prawdy. Nie lekceważcie Prawa (dharma). Nie lekceważcie dobroczynności. Nie lekceważcie dobrobytu. Nie lekceważcie nauki i uczenia innych. Nie lekceważcie obowiązków wobec bogów i przodków”. Om Namaśiwaja.