Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o niekrzywdzeniu

„Jeśli skrzywdziliśmy przestrzeń, Ziemię lub Niebo, jeśli znieważyliśmy matkę lub ojca, niech Agni, ogień tego domu, przebaczy nam i powiedzie nas bezpiecznie do świata dobroci”.
Atharwaweda, 6.120.1

„Nie wolno ci używać tego danego przez Boga ciała do zabijania boskich stworzeń, czy są one ludźmi czy zwierzętami”.
Jadźurweda, 12.32

„Otoczcie opieką istoty dwunożne i czworonożne. Zapewnijcie im pożywienie i wodę. Niech z waszą pomocą rosną w siłę. Każdego dnia chrońcie nas przed zranieniem, o Moce!”
Rygweda, 10.37.11

„Niechże wiatr owionie nas radosnym podmuchem! Niech Słońce ogrzeje nas cudownymi promieniami! Niech deszcz zaleje nas z przyjemnym dudnieniem! Niech dzień po dniu nawiedzają nas błogosławieństwa! Niech noce obchodzą się z nami łagodnie! O ziemi, daj mi siłę! Niech wszystkie stworzenia witają mnie przyjaznym spojrzeniem! Niech ja spoglądam na wszystkie stworzenia przyjaznym spojrzeniem!”
Śukla Jadźurweda, 36.10

„Nie wolno zadawać bólu żadnej stworzonej istocie i rzeczy”.
Dewikalottara Agama, Dźńana-aćara-vićara, 69-70

„Kiedy umysł człowieka utwierdza się na falach ahinsy, wtedy wszystkie istoty tracą w jego obecności wrogość”.
Patańdźali, Jogasutry, 2.35

„Przemoc (hinsa) to działanie wbrew boskiemu duchowi Wed. To działanie wbrew nakazom dharmy. Ahinsa to zrozumienie podstawowej prawdy, że atman jest niezniszczalny, niepodzielny i wszechprzenikający”.
Suta Sanhita, Skanda Purana, 4-5

„Kto we wszystkim, co żyje widzi Najwyższego Pana, nieśmiertelnego w stworzeniach śmiertelnych, ten tylko widzi prawdziwie.
Kto wszędzie dostrzega niezmiennego Pana, tego umysł własnej jaźni do zguby nie przywiedzie. Z pewnością osiągnie on najwyższe przeznaczenie”.
Bhagawadgita, 13.27-28

„Kupujący mięso dopuszcza się przemocy (hinsa) swym majątkiem; jedzący mięso dopuszcza się przemocy rozkoszując się jego smakiem; zabójca zwierzęcia dopuszcza się przemocy wiążąc i odbierając mu życie. Są zatem trzy typy zabójców: ten, kto przynosi mięso lub po nie posyła, ten, kto rąbie jego ciało na kawałki i ten, kto kupuje, sprzedaje, gotuje i je mięso. Wszyscy oni są zabójcami, mięsożercami”.
Mahabharata, Anuparwan, 114.40

„Wyrzeczenie się przemocy, prawdomówność, wyzbycie się gniewu, zaniechanie czynu dla korzyści, spokój, nieobmawianie innych, współczucie, wolność od żądzy, dobroć, skromność, stanowczość, żywotność, wielkoduszność, wytrzymałość, czystość, wolność od zawiści i pragnienia honorów – są to cechy człowieka o boskiej naturze, potomku Bharaty”.
Bhagawadgita, 16.2-3

„Nie sposób zdobyć mięsa nie zadając ran żywym istotom, a zranienie czujących istot przeszkadza w osiągnięciu niebiańskiego szczęścia. Niech zatem odrzuci mięso”.
Manu Dharma Śastra, 5.48

„Wstrętni są ci, którzy kaleczą zawistnie innych, a jak złoto są ci, którzy znoszą cierpienie. Niech ten, kto chce uwolnić się od doznania bólu, nie zadaje bólu innym”.
Tirukural, 155

„Wieloma kwiatami można wielbić Pana, ale najlepiej nie krzywdzić nawet drobiny życia. Najlepszym stałym płomieniem jest wyciszony umysł, najlepszym miejscem kultu jest serce, gdzie przebywa dusza”.
Tirumantiram, 197