Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o właściwym postępowaniu

„Tyś jest zaprawdę przejawionym Brahmanem!
Ciebie jako widzialnego Brahmana ogłoszę!
Prawo głosić będę! Prawdę głosić będę!
Bądź dla mnie łaskawy! Bądź łaskawy dla mego nauczyciela!
Bądź dla mnie łaskawy! Bądź łaskawy dla mego nauczyciela!
Om! Pokój, pokój, pokój!”
Kryszna Jadźurweda, Taittirija Upaniszad, 1.1

„Ani ten, kto kroczy z uporem drogą nieprawości,
ani ten, który pokoju w sercu nie ma,
ani ten, którego umysł niespokojny w zawiłościach błądzi,
żaden z nich atmana nie pozna, mądrość pomocą mu nie będzie.
Śukla Jadźurweda, Katha Upaniszad, 2.24

„Dziesięcioma nakazami są: niekrzywdzenie, prawdomówność, odrzucenie kradzieży, czystość (cnotliwość), życzliwość, prawość, przebaczanie, wytrwałość oraz umiar w jedzeniu i dbałość o ciało”.
Śukla Jadźurweda, Triszikhi Brahmana Upaniszad, 32-33

„Nauczyciel Wed przekazuje ich mądrość uczniowi: mów prawdę, postępuj szlachetnie, nie zaniechaj nauki, podaruj owoce swej służby nauczycielowi, lecz powinności wobec swego rodu nie zaniedbuj. Nie zaniedbuj prawdy, nie zaniedbuj prawości, nie zaniedbuj cnoty, nie zaniedbuj mocy. Nie zaniedbuj nauki i nauczania.
Nie zaniedbuj obowiązku wobec bogów i przodków,
czcij swą matkę jak boga, czcij ojca jak boga,
czcij nauczyciela jak boga, czcij gościa jak boga,
spełniaj te tylko czyny, które są nieskalane,
spełniaj te tylko czyny, które są czyste.
Kryszna Jadźurweda, Taittirija Upaniszad, 1.11.1-2

„Chodzę tylko z tymi, którzy chodzą za Bogiem. Przebywam tylko z tymi, którzy śpiewają na Jego chwałę. Pan błogosławi tych, którzy Go szukają. Szukam przystani u stóp tych, którzy szukają przystani w Bogu”.
Tirumantiram, 543

„Oczyść umysł z wad, uczyń go nieskalanym i skieruj go na duszę. Dąż tylko do takiej świadomości, która ujawni się, gdy umysł zatopi się w duszy. Kto oswobodził się z więzów przyjemności zmysłowych i poświęcił się nieskażonemu, ten dostąpi czystej mądrości i wiecznego wyzwolenia, nawet jeśli o nie nie zabiegał. Niech pragnący wyzwolenia porzuci samolubstwo, niech okazuje życzliwość innym i rozdaje im jałmużnę. Niech praktykuje ascezę i zgłębia pisma (agama)”.
Dewikalottara Agama, Dźńana-aćara-wićara, 41

„Prawda zaiste zwycięża, a nie kłamstwo,
Prawda to droga wiodąca ku bogom,
Nią to kroczą mędrcy, którzy uwolnili się od pragnień,
I wstępują do najwyższej krainy Prawdy.
On jest niezmierzony, on jest niewidzialny,
On jest bardziej nieuchwytny od tego, co nieuchwytne – jaśnieje,
Odleglejszy od najdalszego, lecz bliższy niż cokolwiek,
Ukryty w miejscu nieodkrytym, nawet tu, pośród widzących.
Okiem go nie uchwycisz, słowem nie opiszesz,
Ani żadnym zmysłem nie dostrzeżesz, ani płomieniem pokuty, ani uczynkiem.
Tylko istota oczyszczona blaskiem mądrości, skupiona na Nim niepodzielnie, widzi go jako jednego bez wtórego: ducha-atmana”.
Atharwaweda, Mundaka Upaniszad, 3.1.6-8

„Cenniejsza od życia jest prawość. Prawi zdobywają wszystko, co warte jest posiadania: pokorę, prawdomówność, wolność od grzechu zabijania i kradzieży, uczciwość i szczerość. Takimi skarbami włada człek prawy. Jakakolwiek praca przypadła człowiekowi w udziale, powinien wykonywać ją sumiennie, z poświęceniem i radością. Gdy narzuci sobie taką dyscyplinę, wtedy posiądzie determinację, a jego umysł nauczy się skupiać na jednym. To pozwoli atmanowi ujawnić swą moc. Znikną myśli: ‘to mój wróg, to mój przyjaciel’, a z nimi znikną niepokój i troska”.
Natczintanaj, Ścieżka prawdy

„Cnota przynosi Niebiosom honor, a Ziemi bogactwo. Cóż zatem mogłoby być dla człowieka cenniejsze od cnoty? Nie ociągaj się zatem z dobrymi uczynkami, poświęć się im z całą mocą i nie żałuj na nie środków”.
Tirukural, 31