Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Jak utrzymać harmonię w małżeństwie?

Fundamentem harmonii w śiwaickiej rodzinie jest wzajemny szacunek, miłość i zrozumienie. Nie walcząc ze sobą, kłócąc się czy krytykując, członkowie rodziny tworzą duchową atmosferę, w której wszyscy mogą się rozwijać. Om Namaśiwaja.

Podstawowym warunkiem stworzenia harmonii rodzinnej jest uczynienie domu ośrodkiem wspólnego działania członków rodziny, miejscem, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i dobrze. Naturalną rzeczą są starania o polepszenie bytu. Rozsądek nakazuje jednak zadowolić się tym, co rodzina posiada. Pozwoli to uniknąć niszczącej atmosferę frustracji. Harmonii sprzyja także wspólne planowanie działań dotyczących rodziny i wspólne prace dla domu. Przyjazne relacje powinny współgrać z klarowną hierarchią, w której generalnie, młodsi podporządkowani są starszym. Dotyczy to również hierarchii wśród rodzeństwa. Nie wolno jednak nadużywać swego autorytetu. Spory między dziećmi rozstrzyga matka, ale nie należy utrzymywać ich w tajemnicy przed ojcem. W przypadku poważnych wykroczeń przywrócenie dyscypliny należy do ojca lub – w wielopokoleniowej i rozbudowanej rodzinie – starszych rodu, tak mężczyzn, jak i kobiet. Wedy mówią o życiu rodzinnym: „Będę modlić się za zgodę w rodzinie, która wiąże nawet bogów, wśród których nie ma nienawiści”. Om Namaśiwaja.