Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o sobie

„Dwojaki jest trud człowieka, jeden ignoruje wskazówki pism, drugi jest z nimi zgodny. Ci, którzy odrzucają pisma krzywdzą siebie i innych, lecz ci, którzy są im wierni poznają Rzeczywistość”.
Śukla Jadźurweda, Mukti Upaniszad, 2

„Gdzie nie ma mroku, dnia ani nocy,
bytu ani niebytu, tylko On jeden, Łaskawy, Nie przemija – najwspanialszy blask Sawitara.
To z niego pochodzi odwieczna mądrość”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 4.18

„Biorąc w dłoń wielką jak łuk broń upaniszad, w niej winien umieścić strzałę zaostrzoną medytacją. Naciągnąwszy ją myślą pochłoniętą Brahmanem, mój przyjacielu, skieruj ją w tarczę Niezmiennego”.
Atharwaweda, Mundaka Upaniszad, 2.2.3

„Dzięki potędze wewnętrznej mocy i łasce Boga,
mędrzec Śwetaśwatara objaśnia Brahmana, którego ujrzał,
pustelnikom poświęconym ascezie, którzy Brahmana poszukują”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 6.21

„Om! Należy tę świętą sylabę czcić, gdy udgita (kantor) ją intonuje, każdy bowiem hymn od niej się zaczyna. A tak rozumieć to należy: istotą wszelkich stworzeń jest ziemia, istotą ziemi jest woda, istotą wody jest ziele, istotą ziela człowiek, istotą człowieka mowa, istotą mowy jest Rygweda, istotą Rygwedy jest Samaweda, a istotą Samawedy intonowanie udgity (kantora)”.
Samaweda, Ćhandogja Upaniszad, 1.1.1-2

„Tysiące pism mówią o Jego przymiotach, Jego przybytkach, Jego ścieżkach, Jego wspaniałości – ‘O bezmyślni, których serca pozostały obojętne!”
Tirumuraj, 5.204.6

„Niech chronią mnie słońce i księżyc! Niech chronią mnie wszystkie istoty! Niech chronią mnie mantry i tantry! Niech chronią mnie Wedy i Śiwa agamy!”
Natczintanaj, Moi obrońcy

„Ciało jest świątynią, opanowany umysł kapłanem. Miłość jest pudźą (obrzędem)! Wiedz o tym! Posługując się nimi zobaczysz, iż niczego ci nie brak. O tym przekonują Wedy. Pana, który stoi tuż przy tobie, nigdy nie dostrzeże oko tych, których umysły są skażone. Umysł jest świątynią, dusza jest lampą. Medytuj, medytuj! A wtedy Prawda zstąpi na ciebie.”
Natczintanaj, Ciało jest świątynią