Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Teksty uzupełniające Wedy i agamy

Wiele tekstów rozwija treści Wed i agam. Są wśród nich m.in.: wedangi, które są kodeksem prawnym i moralnym, zajmują się astronomią, astrologią i językiem oraz upawedy, zajmujące się polityką, zdrowiem, rzemiosłem wojennym i sztuką. Z kolei treść agam rozwijają upagamy i paddhati. Om.

Skarbnicą praktycznej wiedzy były i są dla mieszkańców Indii liczne pisma uzupełniające teksty objawione. Są wśród nich wspomniane wedangi, będące kodeksem prawno-moralnym, zbiorem rozpraw naukowych oraz upawedy, które są tekstami o innych dziedzinach doczesnego życia. Np. Dźjotiśa Wedanga traktuje o astrologii, Kalpa Wedanga opisuje publiczne obrzędy (w Śrauta i Sulba sutrach), obrzędy domowe w Grihja sutrach, a prawo religijne w Dharma śastrach. Cztery inne wedangi traktują o wymogach czystego recytowania mantr, do czego konieczna jest wiedza o sanskryckiej fonetyce, gramatyce, poezji i syntaktyce. Upawedy skupiają się na takich dziedzinach, jak sztuka rządzenia (arthaweda), medycyna i zielarstwo (ajurweda), rzemiosło wojenne (dhanurweda), muzyka i sztuki plastyczne (gandharwaweda) i architektura (sthapatjaweda). Z kolei Kamasutry omawiają erotykę. Teksty uzupełniające agamy to upagamy i paddhati, które są rozwinięciem starożytnej mądrości. Dźńaneśwari wyjaśnia: „Wedy w swej doskonałości są niczym piękny wizerunek Boga, a bezbłędne słowa są ich jaśniejącym ciałem. Pisma smryti zaś są członkami tego ciała”. Om Namaśiwaja.