Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Wedy dzisiaj

Wedy, ostateczny autorytet odwiecznej kultury, są skarbnicą obrzędów i rozważań o naturze stworzenia, człowieka i Boga. Om.

Wedy od zarania historii do dzisiaj były i w dalszym ciągu pozostają skarbnicą praktycznej wiedzy na temat ceremonii ofiarnych, kształtu wszechświata, tożsamości człowieka i Boga. Wskazywały, w jaki sposób wypełniać swe doczesne powinności, wielbić Boga i osiągać wyzwolenie poprzez dharmę (odwieczną religię), upasanę (metody kultu) i dźńanę (transcendentalną wiedzę) milionom wiernych. Ich wersety intonują codziennie z pamięci kapłani i wierni podczas ceremonii świątynnych i domowych. Hindusi bezwarunkowo akceptują Wedy, ale w swych praktykach, stosują się do wybranych zaleceń. Księgi te bowiem nie wskazują jednej drogi. Dostrzegają różnorodność wśród ludzi i proponują drogi postępowania, dostosowane do możliwości każdej jednostki. Każda droga prowadzi jednak ostatecznie do jednego celu – Absolutnej Prawdy. Tę metafizyczna konkluzję Wed przedstawiają upaniszady, najbardziej uniwersalna i najczęściej tłumaczona partia Wed. Wedy głoszą: „Jak szprychy są umocowane do osi koła, tak wszystkie rzeczy w życiu – ofiara, powinność i kapłaństwo – są ‘umocowane’ w Ryg-, Sama- i Atharwawedzie”. Om Namaśiwaja.