Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śakti-Śiwakryta Ganadhiśa stotram

namaste gananathaja gana nam pataje namaha
bhaktiprijaja deweśa bhaktebhja sukhadajakaha/
sananda wasine tubhajam siddhi-bhuddhiwaraja ća
nabhiśeszaja dewaja dhundhiradźaja te namaha

Kłaniam się Panu ganów i ich opiekunowi
– Panu Bogów, temu, który ceni oddanie
i zapewnia wygody swym wielbicielom.
Pokłońmy się Szczęśliwemu, któremu towarzyszą siddhi i buddhi.
Pokłońmy się Dhundhiradźy, w którego pępku skulił się wąż.

***

waradabhaja hastaja nama paraszu dharine
namaste srynihastaja nabhiśeszaja te namaha/
anamajaja sarwaja sarwa pudźjaja te namaha
sagunaja namastubhjam brahmane nirgunaja ća

Pokłońmy się temu, który gestem swej dłoni
przyznaje błogosławieństwa i obdarza nieustraszonością.
Pokłońmy się temu, który dzierży topór w dłoni.
Pokłony Tobie, trzymającemu w swej ręce kij na słonie,
i w którego pępku skulił się wąż.
Pokłońmy się temu, który obdarza wszystkich zdrowiem
i jest przez wszystkich wielbiony.
Pokłony Tobie – Brahmanowi, uosobionemu,
a zarazem pozbawionemu kształtu.

***

brahmebhjo brahmadatre ća gadźanana namo’stu te
adi pudźjaja dźjeszthaja dźjesztharadźaja te namaha/
matre pitre ća sarweszam herambaja namo namaha
anadaje ća wighneśa wighnakartre namo namaha

Pokłony Tobie, Panie o słoniowej głowie, który
obdarzasz brahmaćarinów wiedzą o Brahmanie.
Pokłony Tobie, wielbionemu zawsze na początku,
Przywódcy i Panu wszystkich przywódców.
Pokłony Herambie,
który jest tak Matką, jak i Ojcem wszystkich.
Pokłony Pierwotnemu,
który jest także przyczyną wszelkich przeszkód.

***

wighnahartre swabhaktanam lambodara namo’stu te
twadijam bhakti jogena jogiśa szantimagataha/
kim stuwo jogarupam tam pranamawaśća wighnapam
tena tuszto bhawa swamin nitjuktwa tam pranemutaha/
tawutthapja ganadhiśa uwaća tau maheśwarau

Kłaniam się Tobie, Panie o wielkim brzuchu,
który usuwa przeszkody z drogi swych wielbicieli.
Dzięki sile Twojego oddania jogini osiągają stan spokoju.
Jak mocno wielbimy Cię Panie, który usuwasz przeszkody!
„Dlatego o Panie, niech szczęście będzie z Tobą!”
– powiedzieli Śiwa i Parwati, po czym skłonili się przed Ganeśą.
Wtedy Pan Ganów poprosił Ich, by powstali i powiedział:

***
bhawatkrytamidam stotram mama bhakti wiwardhanam
bhawiszjati ća sakhjasja pathate śrynawate pradam/
bhukti mukti pradam ćaiwa putrapautradikam tatha
dhana dhanjnadikam sarwam labhate tena niśćitam

„Ten skomponowany przez Was hymn,
który potęguje moje oddanie,
sprawiać będzie przyjemność intonującym i słuchającym.
Sprowadzi on bogactwo i wyzwolenie, synów i wnuków,
zapewni majątek i dostatek ziarna
na całe życie”.