Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Durga Ćalisa

namo namo durge sukha karani
namo namo ambe duhkha harani

O Bogini Durgo, która obdarowujesz szczęściem! O Bogini Ambo, która przynosisz kres wszelkim troskom! Składam Ci pokłon.

*
niramkara haj dźjoti tumhari
tihun loka phajli udźijari

Twój blask obejmuje i przenika wszystko. O Bogini! Rozświetlasz trzy światy (Ziemię, Niebo i Podziemie).

*
śaśi lalata mukha mahawiśala
netra lala bhrykuti wikarala

Twoja twarz jest niczym księżyc, a usta są ogromne. Twoje oczy lśnią czerwienią i groźnie marszczysz brwi.

*
rupa matu ko adhika suhawe
darśa karata dźana ati sukha pawe

O Matko! Oglądanie Twego oblicza sprawia radość. Sam Twój widok zapewnia pomyślność Tobie oddanym.

*
annapurna hui dźaga pala
tuma hi adi sundari bala

Jako delikatna karmicielka, Matka Annapurna, żywisz cały świat. To Ty przejawiasz się pod postacią wiecznej, przepięknej dziewczyny (bala).

*
pralajakala saba naśana hari
tuma gauri śiwaśankara pjari

O Matko! W dniu zagłady stworzenia niszczysz wszystko. Jesteś ukochaną żoną Pana Śiwy, która przyjęła postać Gauri.

*
śiwa jogi tumhare guna gawe
brahma wisznu tumhe nita dhjawe

Wielbi Cię Pan Śiwa i wielbią wszyscy jogini. Brahma, Wisznu i inni bogowie medytują o Tobie.

*
rupa saraswati ko tuma dhara
te subuddhi ryszi munina ubara

Pojawiasz się także w postaci Bogini Saraswati, Bogini wiedzy, która obdarowuje mędrców wiedzą i tak zapewnia im dobry los.

*
dharjo rupa narasinha ko amba
paragata bhaj phadakara khamba

O Matko! Wcieliłaś się w postać Narasinhy i rozbiłaś kolumnę.

*
raksza kari prahlada baćajo
hiranjakaśipu ko swarga pathajo

Następnie uratowałaś Prahladę, a zabijając Hiranjakaśipu wyprawiłaś go do nieba, gdzie będzie przebywać na wieki.

*
lakszmi rupa dharo dźaga mahim
śri narajana anga samahim

O Matko! Pojawiasz się we wszechświecie jako Lakszmi i zajmujesz miejsce u boku Pana Narajana.

*
kszirasindhu me karata wilasa
dajasindhu didźaj mana asa

O Bogini, mieszkająca z Panem Wisznu na oceanie mleka, proszę, byś spełniła moje prośby.

*
hingaladźa me tumhim bhawani
mahima amita na dźata bakhani

O Bhawani, to Ty jesteś słynną Boginią Hinguladźą. Któż zdoła opisać Twą chwałę?

*
matangi aru dhumawati mata
bhuwaneśwari bagala sukha data

Ty jesteś Matangi i Matką Dhumawati. Jako Bhuwaneśwari i Bagala obdarowujesz dobrobytem i szczęściem.

*
śri bhajrawa tara dźaga tarini
ćhinnabhala bhawa duhkha niwarini

W postaci straszliwej Bhajrawi przynosisz wybawienie światu. W postaci Ćhinnabhali usuwasz ze świata cierpienie.

*
kehari wahana soha bhawani
langura wira ćalata agawani

O Bogini Bhawani! Kiedy spoczywałaś wygodnie w swym powietrznym pojeździe, zaprosił Cię do siebie śmiały Hanuman (langura).

*
kara me khappara khadaga biradźaj
dźako dekha kaladara bhadźaj

Kiedy przyjmujesz postać Bogini Kali, z mieczem w jednej dłoni i czaszką w drugiej, nawet bóg śmierci pierzcha w panice.

*
sohe astra aura triśula
dźate uthata śatru hija śula

Na Twój widok, tak świetnie uzbrojonej, z trójzębem w dłoni, serca demonów czują bolesne ukłucia strachu.


nagarakota men tumhin wiradźata
tihun loka men danka badźata

Przejawiasz się także w postaci Dewi w Nagarkot. I tak napełniasz trzy światy mocą swej chwały.

*
śumbha niśumbha danudźa tuma mare
raktabidźa śankhana sanhare

Zabiłaś demony Śumbhę i Niśumbhę. Unicestwiłaś tysiące wcieleń straszliwego demona Raktabidźi.

*
mahiszasura nrypa ati abhimani
dźehi agha bhara mahi akulani

Król Mahiszasur przejawiał wielką arogancję, a Ziemia uginała się pod ciężarem jego grzechów.

*
rupa karala kalika dhara
sena sahita tuma tihi sanhara

Przybrałaś wtedy przerażającą postać Kali i zgładziłaś Mahiszasurę razem z jego wojskiem.

*
pari gadha santana para dźaba dźaba
bhaj sahaja matu tuma taba taba

O Matko! O Bogini Bhawani! Kiedykolwiek czcigodnym świętym groziło niebezpieczeństwo, Ty przybywałaś im na ratunek.

*
amarapuri aru basawa loka
tawa mahima saba rahe aśoka

O Bogini! Świat Indry (niebo) cieszy się wolnością od smutku i radością dzięki Twej łaskawości.

*
dźwala me haj dźjoti tumhari
tumhin sada pudźe nara nari

To Twa niezwyciężona moc i chwała tworzą blask ognia (dźwala). O Matko, ludzie wielbią Cię nieustannie.

*
prema bhakti se dźo jaśa gawe
duhkha daridra nikata nahin awe

Kto wysławia Cię szczerze, z miłością i oddaniem, tego nie dosięgnie smutek i bieda.

*
dhjawe tu tumhen dźo nara mana laj
dźanma marana tako ćhuti dźaj

Kto medytuje o Twej postaci całym sercem, ten wyrwie się z kręgu narodzin i śmierci.

*
jogi sura muni kahata pukari
joga na ho bina śakti tumhari

Bogowie, jogini i mędrcy głoszą, że bez Twej przychylności nikt nie zdoła związać się z Bogiem.

*
śankara aćaradźa tapa kino
kama aru krodha dźiti saba lino

Mistrz Śankara odprawił bardzo poważaną pokutę aćaradźę. Dzięki jej mocy zdołał poskromić gniew i pragnienia.

*
niśidina dhjana dharo śankara ko
kahu kala nahin sumiro tumako
śakti rupa ko marama na pajo
śakti gaji taba mana paćhitajo

(Śankara) wielbił tylko Śiwę i nawet przez chwilę nie myślał o Tobie. Nie doświadczył wielkości Twej chwały i tak osłabił swą moc. Gorzko tego żałował.

*
śaranagata hui kirti bakhani
dźaja dźaja dźaja dźagadamba bhawani

Następnie szukał schronienia w Tobie, głosił Twą chwałę. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo Tobie, Boska Matko Wszechświata! O Bhawani!

*
bhaj prasanna adi dźagadamba
daj śakti nahin kina wilamba

O przedwieczna Bogini! Przejednał Cię w ten sposób, a wtedy niezwłocznie przywróciłaś mu moc.

*
moko matu kaszta ati ghero
tuma bina kauna haraj dukha mero

O Matko! Znalazłem się w opresji i nikt poza Twoją chwalebną osobą nie zdoła mi pomóc. O Matko, zakończ mą udrękę!

*
aśa tryszna nipata satawen
moha madadika saba binaśawen

Nieustannie targają mną pragnienia i nadzieje. Moje serce owładnięte jest namiętnościami i pożądaniem.

*
śatru naśa kidźaj maharani
sumiraun ikaćita tumhen bhawani

O Matko Bhawani! Medytuję tylko o Tobie. O potężna królowo! Zniszcz mych wrogów.

*
karo krypa he matu dajala
ryddhi siddhi daj karahu nihala

O współczująca Matko! Bądź mi przychylna. Uczyń mnie szczęśliwym, obdarowując mnie wszelkimi dobrami i mocami.

*
dźaba lagi dźjun phala paudaja
tumharo jaśa man sada sunaun

O Matko! Niechaj Twa łaska będzie ze mną dopóki żyję, nieustannie głosząc Twą chwałę światu.

*
durga ćalisa dźo ka gawaj
saba sukha bhoga paramapada pawaj

Ktokolwiek śpiewa tę Durga Ćaliśę wysławiającą Boską Matkę, ten doświadczy pomyślności w tym życiu i osiągnie najwznioślejszy stan istnienia.

*
dewi dasa śarana nidźa dźani
karhu krypa dźagadamba bhawani

- iti śri durga ćalisa –

O Bogini! Przyjmij tego oto sługę pod swój dach i daj mu schronienie u swych stóp. O Matko Wszechświata! Bhawani! Obdarz mnie swą łaską.

Tutaj kończy się Śri Durga ćalisa.