Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Dwadaśa Dźjotirlingani

saurasztradeśe wiśade tiramje dźjotirmajam ćandra kala awatansam
bhakti pradanaja krypawatirnam tam samanatham śaranam prapadje

W łagodnej krainie Saurasztra składam Panu dar mego oddania.
Szukam schronienia w siedzibie Pana Somanathy, którego promienne ciało zdobi półksiężyc i który zstąpił na Ziemię ze współczucia dla swych wielbicieli.

*

śri śajlaśrynge wibudhatisange tuladritunge’pi muda wasantam
tamardźunam mallika purwamekam namami sansara samudrasetum

Składam pokłon Mallikardźunie (Śiwalindze na szczycie góry Śriśajla), której czczenie jest niczym most nad oceanem tego świata. Śiwa raduje się pobytem na szczycie góry Śriśajla.

*

awantikajam wihitawataram mukti pradanaja ća sadźdźananam
akalamarytjoh pariraksznartham wande mahakala mahasureśam

Z uczuciem witam Mahakalę, największego z bogów, który pojawił się
w mieście Awanti, aby uratować mieszkańców przed przedwczesną śmiercią i wyzwolić szlachetnych.

*

kawerikana mardajoh pawitre samagame sadźdźanataranaja
sadajwa mandhatrypure wasanta monkaramiśam śiwamekamide

Modlę się do Pana Onkara Śiwy, który stale przebywa w Mandhatrypurze, świętym zbiegu rzek Kaweri i Narmady,
by chronić pobożnych.

*

purwottre pradźdźwalikanidhane
sada wasantam giridźasametem/
sura asura aradhita pada padamam
śri wajdjanatham tamaham namami

Oddaję cześć Śri Wajdjanathowi, który razem z córką władcy gór Parwati zamieszkuje szczyt Kajlasa na północnym wschodzie pośród płomieni i którego stopy wielbią bogowie i demony.

*

jamje sadange nagaratiramje wibhuszitangam wiwidhaiśća bhogaihi
sadbhaktimukti pradamiśamekam śri naganatham śaranam prapadje

Szukam schronienia w siedzibie Pana Naganathy, który obdarza prawdziwym oddaniem i wyzwoleniem; którego ramiona zdobią liczne węże i który przebywa na południu (w mieście Sadanga).

*

mahadriparśwe ća tate ramantam sampudźjamanam satatam munindraihi
sura asurajrjakszamahora gadjaih kedaramiśan śiwamekamide

Modlę się do Pana Kedara Śiwy, który mieszka za wielką górą (Himalaja) i którego nieustannie czczą wielcy mędrcy, bogowie, demony, jakszowie (poddani skarbnika Bogów Kubery) oraz wielkie węże.

*

sahjadriśirsze wimale wasantam godawaritira pawitradeśe
jad darśana atpatakamaśu naśam prajati tam trjambakamiśamide

Modlę się do Pana Trjambaki. Pielgrzymka do miejsc Jego kultu niszczy wszelkie grzechy. Modlę się do Tego, który przebywa na szczycie Sahjadri, w uświęconym zakątku niedaleko brzegów Godawari.

*

sutamraparnidźalara aśijoge nibadhja setum wiśikhairasankhjaihi
śri ramaćandrena samarpitam tam rameśwarakhjam nijatam namami

Nieustannie składam pokłony Rameśwarze, którego wielbił Śri Ramaćandra, po tym jak u ujścia rzeki Tamraparni do oceanu utworzył z niezliczonych strzał most na Lankę.

*

jam dakiniśakini kasamadźe niszewjamanam piśitaśanaiśća
sadajwa bhima adi pada prasiddham tam śankaram bhaktahitam namami

Składam pokłon Panu Śankarze, który dobrze życzy swym wielbicielom i któremu służą zastępy wiedźm. Wśród nich słynie jako Bhima (potężny).

*

sanandamanandawane wasanta manandakandam hata papawryndam
waranasi inathamanathanatham śri wiśwanatham śaranam prapadje

Szukam schronienia u Pana Wiśwanathy, który panuje w mieście Waranasi i daje schronienie sierotom; który przebywa w lesie szczęścia (Ananda wana), raduje wszystkich i niszczy wszelkie grzechy.

*

ilapure ramjawiśalake’ smin samullasantam ća dźagad warenjam
wande mahodara tara swabhawam ghryszneśwarakhjam śaranam prapadje

Modlę się do Pana Ghryszneśwary i szukam schronienia u Tego, który mieszka w wielkim i spokojnym mieście Ilapura, jest z natury niezwykle hojny i od którego zaczynamy wielbienie.

*

dźjotirmaja dwadaśa lingakanam śiwa atmanam proktamidam kramena
stotram pathitwa manudźo tibhaktja phalam tadolokja nidźam bhadźećća
Ten złożony z dwunastu dźjotirling hymn, który jest duszą samego Śiwy, został tu wypowiedziany wiersz po wierszu. Kto recytuje go z oddaniem, temu spełnią się najgłębsze pragnienia.