Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Śri Śiwa arati

arati param śambu-śanka ki satja sanatana śiwa śubhkar ki

To arati jest zadedykowane Najwyższemu Bogu, Panu Śankarze, oraz Jego żonie Ambie. Pan Śankara jest uosobieniem prawdy i wieczności, dobroczyńcą wszelkiego stworzenia.

adi anadi ananta annamaja adźa awinaśi akala kalamaja
sarwa-rahit sarwa-uralaja

mastak sursari-dhar śaśi-dhar ki arati param śambu-śankar ki

(Pan Śankara) jest pierwszą istotą, a Jej początku nie zna nikt. Jest nieskończony, bez narodzin i wieczny. Jego natura jest nieskalana
i niezmierzona. Włada on skarbcem wszelkich mocy. Do niczego nie jest przywiązany. Przebywa w sercach wszystkich istot, powstrzymuje boską rzekę Gangę (przed upadkiem z impetem na Ziemię), a Jego czoło zdobi księżyc.

*

karta bharta dźag-sanhari
brahma wisznu rudra tanu-dhari
sarwa-wikar-rupa awikari
aga-dźag-palak pralajankar ki
arati praram śambu-śankar ki

On, stwórca, utrzymujący i niszczący świat, wciela się w Pana Brahmę, Pana Wisznu i Pana Rudrę. Do niczego nie jest przywiązany i zawsze przebywa w sercach wszystkich istot. On jest przyczyną wszelkich zmian, lecz sam pozostaje niezmienny. On utrzymuje ożywione i nieożywione istoty, i On je niszczy.

*

wiśwatit wiśwagat swami draszta sakszi antarjami
kam-kal sab-dźag-hita-kami
anagha-swarupa sakal agha-har ki arti
param śambu-sankar ki

(Pan Śankara) jest Panem świata, który przenika świat i jest ponad nim. Jest nieprzywiązanym świadkiem wszystkich zdarzeń, mieszkającym
w każdej istocie. Choć zabił Kamadewę, życzy dobrze każdemu. Jest wolny od grzechu i wymazuje wszelkie grzechy.

*

muni-man-haran madhur śući sundar
ati kamanija rupa suszma-war
diwjambara ratna abhuszan-dhar

sarwa-najan-man-hara sukha-kar ki
arati param śambu-śankar ki

(Pan Śankara) jest tak nieskazitelny i czarujący, że swym wyglądem wprawia w zakłopotanie nawet mędrców. Wygląda niezwykle pociągająco, przywdziewa boskie szaty, ozdoby i klejnoty. Przyciąga wzrok i serca wszystkich istot i obdarowuje je dobrobytem.

*

wikat karal pańća-mukha-dhari
munda-mala wisz-dhar bhajakari
hatha kapala śmaśana-wihari

wesz amangal mangal-ki
arati param śambu-śankar ki

Jego postać o pięciu twarzach, z girlandą czaszek i wijącym się wężem, przeraża. Z czaszką w dłoni przemierza paleniska pogrzebowe. Jego wygląd jest pomyślny, a On sam przynosi pomyślność wszystkim.

*

bhogi jogi dhjani dźńani
dźag-abhimanadhar amani
aśutosza ati aughar-dani

dainja-durita-durgati-har hara ki
arati param śambu-śankar ki

On jest wszystkim jednocześnie: wesołkiem, który oddaje się doczesnym przyjemnościom, joginem, medytującym i mędrcem. On jest podstawą wszelkich wzniosłych przymiotów tego świata. Okazuje skromność,
a jako Hara niszczy ubóstwo i zło.