Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Kapłani w świątyniach Śiwy

W starszych świątyniach posługę kapłańską pełnią dziedziczni pudźari, którzy są pokornymi sługami Pana. Zwykle kształcą się oni w trudnej sztuce czczenia od młodych lat. Om.

Każda świątynia posiada własnych kapłanów. W mniejszych świątyniach może to być tylko jedna osoba, lecz w większych są to zwykle całe rody kapłańskie, które opiekują się wieloma sanktuariami i organizują duże święta. Większość sposobi się do prowadzenia skomplikowanych obrzędów od dzieciństwa. W świątyniach Śiwy kapłanami są zwykle bramini z linii adiśajwa, lecz nie jest to regułą. Od kapłanów wymaga się gruntownego wykształcenia. Muszą oni znać: liturgię, zagadnienia metafizyczne i teologiczne swej religii, znać i odpowiednio intonować setki mantr. Zazwyczaj kapłani (pudźari) nie zajmują się osobistymi problemami wiernych. Ta rola przypada guru i wędrownym ascetom. Kapłani są sługami Boga, dbają o Jego dom i nigdy nie stają na drodze między wielbicielami a Bogiem. Najczęściej są to żonaci mężczyźni, którym pomagają wdowcy lub kawalerowie. Agamy wyjaśniają: „Tylko dobrze wykształcony kapłan może odprawić atmaratha pudźę (obrzęd dla własnej jaźni-atmana) oraz parartha pudźę (obrzęd dla innych). Taki Adiśajwa jest kapłanem Śiwy i nauczycielem”. Om Namaśiwaja.