Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o miłości do Boga

„Niechaj człowiek, który w swym domu dla Twej przyjemności śpiewa i składa Ci dary, otrzyma hojną nagrodę! Niech zazna szczęścia! O to się modlimy”
Rygweda, 4.4.7

„Om. O ziemska sfero! Sfero między ziemią a niebem! O niebiańska sfero! Kontemplujmy splendor Solarnego Ducha, Boskiego Stwórcy! Niech On przewodzi naszym umysłom”.
Rygweda (gajatri), 3.62.10

„Tobie składam me dary ofiarne, do Ciebie się modlę, godnego mej czci. Ty, o Panie, jesteś źródłem na pustyni dla człowieka spragnionego Ciebie, o Wiecznie Żywy!”
Rygweda, 10.4.1

„Czyny ofiarne, które mędrcy odnaleźli w świętych wersach, po wielokroć objaśniają trzy Wedy. O poszukujący prawdy, nie zaniechajcie takich czynów! Tą drogą wstąpicie do krainy dobrych uczynków”.
Atharwaweda, Mundaka Upaniszad, 1.2.1

„Jakąkolwiek wartość mają ofiary, wyrzeczenia, dary ofiarne, pielgrzymki, wartość czczenia Śiwalingi przewyższa ich wartość po milion kroć!”
Karana Agama, 9

„Oczyść po pierwsze siebie, po drugie: oczyść miejsce, po trzecie: oczyść przedmioty, którymi czcić będziesz, po czwarte: oczyść lingę, po piąte: oczyść mantry. To jest pięciokrotne oczyszczenie”.
Karana Agama, 46

„Nawet człowiek niewprawny w czczeniu, czcić powinien, kończąc obrzęd ofiarowaniem pożywienia i lampki. Kto czyni tak co dzień, ten wzniesie się do Pomyślnego”.
Karana Agama, 450

„Nie różni się oddanie od doskonałej wiedzy. Człowiek, który posiadł oddanie raduje się nieustannym szczęściem. Doskonała zaś wiedza nigdy nie przychodzi do człowieka niechętnego oddaniu dla Pana”.
Śiwapurana, Rudra Skandha, 23.16

„Złożył swe dłonie i wielbił stopy Pana. Jego głęboka miłość stopiła się w potok, powódź łez zalała jego ciało”.
Perijapuranam, 5.21.253

„Jaka korzyść z wiedzy, jeśli nie skłania człowieka do wielbienia łaskawych stóp Tego, który jest wcieleniem nieskalanej wiedzy? Stopy Niezrównanego rozpraszają troski tych, którzy przyjmują w nich schronienie”.
Tirukural, 2.7

„Samo oddanie dla Boga (bhakti) Śiwy czyni człowieka błogosławionym. Dlatego bez ustanku poświęcaj się medytacji o Śiwie (Śiwadhjana). Nie obawiaj się niczego. Zwycięstwo z Tobą! Ciało, duszę i majątek poświęć Bogu. Porzuć wszystko, co cię odciąga i zobacz, że wszystko jest Nim, a On jest wszystkim!”
Natczintanaj, Śiwabhakti

„Całym sercem zaufaj Bogu. Niech będzie ci Najdroższym w tym świecie. Siedząc czy stojąc, idąc czy leżąc, myśl o Nim. Niech myśl o Nim zagości w twoich nerwach, mięśniach i krwi. Myśl, że On jest jedynym istnieniem. Uczyń wielbienie Go swym jedynym celem. O czym człowiek myśli, tym się staje. Trzymaj Boga w swym sercu i nie pozwól mu odejść. Niech twe czyny będą Jego, a w końcu zobaczysz Go wszędzie”.
Natczintanaj, Niech będzie Bóg…