Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Medytacja o Śiwie i Śakti

MODLITWA GAJATRI DLAWIECENIA

O Matko Gajatridewi, która jesteś mocą napędzającą Świętą Trójcę, pojawiającą się w słonecznym kręgu – oddaję Ci cześć, o Saraswati, Sawitri, matko Wed.

Kosmiczna Matko siedmiu rytmów,
Tobie, będącej mocą Świętej Trójcy, oddaję cześć.

MANTRA GAJATRI

Medytujmy o chwałach Iśwary, który stworzył ten wszechświat i który usuwa wszelkie grzechy oraz ignorancję. Niechaj ześle na nas oświecenie!

SIEDEM WERSETÓW MODLITWY DO DURGI

1. Zaprawdę to ona, Bhagawati, Mahamaja przyciąga nawet umysły rozumnych i spowija ich iluzją. Stwarza ten wszechświat i wszystko, co ruchome i nieruchome.

2. Przyzywana w trudnych chwilach, uwalniasz każdego od lęku. Przyzywana w chwilach szczęścia, czynisz jego umysł pobożniejszym. Jaka bogini prócz ciebie, o ty, która uwalniasz od biedy, bólu i strachu, ma tak współczujące serce?

3. Oddaję Ci cześć, o Narajani, która jesteś dobrem wszelkiego dobra, o pomyślna Dewi, która spełniasz wszelkie prośby, o Gauri o trojgu oczach, która zapewniasz schronienie wszystkim istotom.

4. Oddaję Ci cześć, o Narajani, która ratujesz przygnębionych i nieszczęśliwych, szukających u Ciebie wsparcia. To Ty usuwasz wszelkie cierpienie.

5. O Królowo żywych istot, która posiadasz wszelką moc, uwolnij nas od strachu. O Dewi, o Durgo, oddaję ci cześć.

6. Kiedy jesteś zadowolona, niszczysz wszelką chorobę. Kiedy jesteś rozgniewana, krzyżujesz wszelkie plany i nie pozwalasz na spełnienie pragnień. Żadne nieszczęście nie spada na ludzi, którzy uciekają się pod twoją opiekę. Ci, którzy szukali cię i odnaleźli, stają się schronieniem dla innych.

7. O Królowo wszystkich istot, zniszcz naszych wrogów i nieszczęścia w trzech światach.

WYBRANE ŚLOKI Z SAUNDARJA LAHARI
WYRAŻAJĄCE UWIELBIENIE DLA BOSKIEJ MATKI

1. Tylko w połączeniu z Śakti (z Tobą) Śiwa ma przywilej stania się władcą wszechświata; inaczej nie mógłby nawet się poruszyć. Jak więc ten, który nie ma na swoim koncie żadnych zasług (nie oczyścił umysłu prawymi uczynkami) śmiałby oddawać Ci cześć lub wysławiać Ciebie, którą wielbią nawet Hari (Wisznu), Hara (Śankara) i Wirińći (Brahma)?

2. Dopiero gdy na głowę Wirińći (Brahmy) spadnie pył z Twoich lotosowych stóp, może on bez trudu stworzyć świat (ożywiony i nieożywiony), spełniając tym samym wszystkie pragnienia; Śauri (Wisznu jako Śesza) podtrzymuje ten świat (z wielkim wysiłkiem) na tysiącu swoich głów; Hara ściera go na proch i smaruje nim swoje ciało po Pralaji (potopie).

3. O Bogini, światy emanują z Twoich stóp i do nich wracają po schronienie. Nawet bogowie unoszą ręce, by tym gestem rozproszyć strach swoich wyznawców, ty jednak nie musisz tego czynić, ponieważ same Twoje stopy zapewniają odporność na strach i obdarzają błogosławieństwami pozwalającymi pokonać pragnienia.

4. O Giridźo, Kamadewa (manmatha) ze swymi słabymi broniami: kwietnym łukiem, cięciwą z rzędu pszczół, pięcioma strzałami z pięciu zmysłów może pokonać cały świat, a nawet wzbudzić pożądanie w mędrcach tylko za sprawą twojego wdzięcznego spojrzenia z ukosa.

5. Brahma, najznamienitszy poeta, wraz z innymi mistrzami słowa, nie umieją sobie ani wyobrazić, ani opisać Twego piękna. Jednakże niebiańskie nimfy dzięki medytacji o Twoim niezrównanym pięknie zjednoczyły się z Śiwą, który jako jedyny ma przywilej bliskiego obcowania z Tobą. Tę jedność, osiągniętą przez niebiańskie damy, z trudem osiągają wielcy mędrcy po trudach wyrzeczeń i sadhany.

6. Setki niebiańskich dam z rozwianymi lokami, z jedwabnymi sari w nieładzie i poluzowanymi pasami biegną za niedołężnym starcem, na którego padło Twoje spojrzenie.

7. O Amrytawagbhawa kuta, o Saraswati, Tyś jest jasna niczym księżycowa poświata jesienną porą. Dwoma rękami rozdajesz błogosławieństwa i chronisz, w dwóch pozostałych trzymasz korale medytacyjne i księgę. Wystarczy jeden pokłon przed Tobą, by uczynić z bhakty poetę, którego słowa staną się słodkie niczym miód, mleko i sok winogronowy.

8. O Amryteśwari, Twoja lśniąca postać wygląda jak wyrzeźbiona z kamienia księżycowego i emanuje światło, którego promienie potrafią uratować przed śmiertelnym jadem węża i uleczyć serce bhakty, oddającego Ci cześć, z wszelkich grzechów.

9. Na tego, kto szczerze zwraca się do Ciebie w błagalnych słowach „O Bhawani, rzuć swe miłosierne spojrzenie na mnie, Twego niewolnika” i wypowie słowa „Bhawani twam” (oddaję się Tobie całkowicie), spływa Twoja bezbrzeżna łaska.

10. O małżonko Śiwy, oddając cześć Twoim stopom, jednocześnie czci się trzech bogów narodzonych z Twoich trzech żywiołów i stojących ze złożonymi rękoma obok wysadzanego klejnotami siedziska, na którym spoczywają Twoje stopy.

11. O królowo cnoty czystości, Brahman i inni nieśmiertelni stają się na powrót pięcioma elementami, inni bogowie – także nieśmiertelni – również giną podczas wielkiego potopu (Mahapralaja). Jednak Twój małżonek Śiwa trwa niezmiennie mimo zagłady wszechświata.

12. O chwalebna bogini, tyś jest częścią Śri Ćakry, siedliskiem radości Śambhu. Księżyc i słońce są Twoimi piersiami, gdy ukazujesz się w postaci Wiśwarupini. (To dzięki słońcu i księżycowi ziemia produkuje pokarm.) Jeśli Śambhu jako Ananda-bhajrawa jest transcendentalnym szczęściem, Ty, o Matko, jako Maha-Bhajrawi, jesteś transcendentalną świadomością, czyniąc związek tego, co niezbędne (adhara) z tym, co dodatkowe (adheja) nierozerwalnym i wiecznym.

13. O małżonko Śiwy, tyś jest umysłem, eterem, powietrzem, ogniem, wodą i ziemią. Kiedy przechodzisz transformację, nie pozostaje już nic poza Tobą. Przejawiając się zewnętrznie w postaci wszechświata, wewnętrznie stajesz się świadomością i szczęściem.

14. O małżonko Śiwy, zechciej rzucić swe łaskawe spojrzenie – piękne niczym świeżo rozkwitła niebieska lilia – na mnie, który stoję bezradny, nie śmiejąc zbliżyć się do Ciebie. Dzięki niemu ja, śmiertelnik, osiągnę cel życia. Nie doznam żadnej straty, ponieważ to Ty utrzymujesz wszystko. Księżyc rzuca swój blask jednakowo na las i rezydencję wzniesioną ręką człowieka.

WYBÓR WERSETÓW ZE ŚRI DURGA SAPTAŚATI

I-73-74 Brahma rzekł: zaiste Tyś jest Swaha i Swadha; Tyś jest Waśatkara; Tyś jest ucieleśnieniem Swary. Tyś jest nektarem. O wieczna i niezniszczalna, Tyś jest uosobieniem mantry złożonej z trzech dźwięków [omkara]. Zaiste jesteś tym, czego nie można dokładnie nazwać. Tyś jest Sawitri i najwyższą matką dewów.

I-75-77 To z ciebie narodził się wszechświat, to dzięki tobie, o Dewi, jest stwarzany i utrzymywany i to Ty go pochłaniasz, gdy nadchodzi jego kres. W czasie stworzenia wszechświata stajesz się stwórczą siłą; w czasie utrzymywania przybierasz formę siły opiekuńczej, a w czasie unicestwienia świata stajesz się siłą niszczącą. Ty jesteś zarówno najwyższą wiedzą, jak i niewiedzą, mądrością i kontemplacją, wielkim zniszczeniem, potężną Dewi, a zarazem groźną asuri.

I-78-81 Tyś jest pierwotną przyczyną wszystkiego, wyposażasz w moc trzy cechy natury. Tyś jest nocą częściowego unicestwienia, ciemną nocą ostatecznego rozpadu i straszliwą nocą złudzenia. Tyś jest boginią fortuny, władczynią, Tyś jest skromnością, inteligencją, wiedzą, wstydliwością, strawą, zadowoleniem, spokojem i wyrozumiałością. Twoje bronie to miecz, włócznia, maczuga, dysk, koncha, łuk i strzały.

I-82-85 Wszystko, co rzeczywiste i nierzeczywiste, jeśli ma jakąkolwiek moc, tą mocą jesteś Ty sama. O Ty, która jesteś duszą wszystkiego, jak mogę wyrazić jeszcze lepiej swoje uwielbienie? To za Twoją sprawą nawet ten, który stwarza, podtrzymuje i pochłania ten świat, zapada w sen. Któż byłby w stanie oddać pełnię Twej chwały? Któż umiałby opisać Twoją wspaniałość, o Ty, stwórczyni nas wszystkich.

IV-4 Niechaj Ćandika, której niezrównanej wielkości i mocy nawet Bhagawan Wisznu, Brahma i Hara nie są w stanie oddać, roztoczy opiekę nad światem i unicestwi strach przed złem.

IV-5 Składamy Ci pokłon, o Dewi, która sprzyjasz prawym i zsyłasz nieszczęścia na niegodziwców, budzisz inteligencję w sercach uczonych, wiarę w sercach szlachetnych i skromność w sercach dobrze urodzonych. Błagam, chroń ten wszechświat!

IV-6 O Bogini, jakże zdołamy opisać Twoją niepojętą postać, Twoją niezwykłą dzielność w pokonywaniu asurów, Twoje zdumiewające wyczyny w walce między zastępami bogów i asurów?

IV-7 Tyś jest źródłem wszystkich światów. Władasz trzema gunami, a jednak nie dotyka Cię żadna z ich skaz. Jesteś niepojęta nawet dla Wisznu, Śiwy i innych. Tyś jest ucieczką żywych istot. Cały świat jest stworzony z nieskończenie małej cząstki Ciebie. Zaiste jesteś najwyższą pierwotną prakryti (naturą), niezmienną, gdyż nie podlegasz sześciu przemianom, czyli narodzinom, rozwojowi, trwaniu, zmianom, degradacji i unicestwieniu.

IV-8 O Dewi, tyś jest Swaha. Bogowie intonujący to słowo w trakcie ceremonii ofiarnych zawsze uzyskują upragnione rezultaty. Tyś jest Swadha, która niesie zadowolenie wszystkim ludziom. Dlatego przywołują Cię podczas ceremonii ofiarnych (intonując Swaha i Swadha).

IV-9 O Dewi, tyś jest Bhagawati, najwyższą Widją, przyczyną wyzwolenia oraz niepojętych pokut (służących poznaniu Ciebie). Ciebie, w postaci najwyższej wiedzy, kultywują pragnący wyzwolenia mędrcy, którzy panują nad zmysłami, są oddani Rzeczywistości i wyzbyli się wszelkich skaz.

IV-10 Tyś jest duszą Śabda-Brahmana, Tyś jest skarbnicą trzech Wed, reprezentujących trzy Mahaśakti, oraz hymnów recytowanych przez kapłanów. Tyś jest Bhagawati, uosobieniem trzech Wed. Ty utrzymujesz wszystkie formy życia. I Tyś jest najwyższym niszczycielem cierpienia w każdym ze światów.

IV-11 O Dewi, Tyś jest Inteligencją, która pozwala ma zroumienie mądrości pism. Tyś jest Durgą, łodzią wolną od przywiązań, która przewozi ludzi przez burzliwy ocean ziemskiej egzystencji. Tyś jest Śri (Lakszmi), która za swoją siedzibę obrała serce Wisznu. Zaiste Tyś jest Gauri, nierozerwalnie związana z Śiwą.

IV-12 Łagodnie uśmiechnięta, czysta, podobna księżycowi w pełni, piękna niczym blask złota jest Twoja twarz. Tym dziwniejsze było, że rozwścieczony Mahiśasura nieoczekiwanie wymierzył Ci cios.

IV-16 O Dewi, obdarzona Twoim błogosławieństwem osoba spełnia prawe uczynki i osiąga niebo. Jesteś więc, o Dewi, tą, która nagradza istoty w trzech światach.

IV-36-37 O łaskawa Matko, Ambiko o nieskazitelnym obliczu, obdarz każdego śmiertelnika, który wielbi Cię słowami tych hymnów, bogactwem, żoną, powodzeniem i szczęśliwym życiem.

V-10 Oddaję cześć tej, która budzi przerażenie i jest wieczna. Oddaję cześć Gauri, podtrzymującej (wszechświat). Nieustająco oddaję cześć tej, która przybiera postać księżyca, jest jego blaskiem i uosabia szczęście.

V-11 Składam pokłony tej, która uosabia bogactwo, powodzenie i sukces. Składam pokłon małżonce Śiwy, ucieleśnieniu powodzenia i niepowodzenia władców.

V-12 Składam pokłony Durdze, która pomaga pokonywać przeszkody; która jest esencją i źródłem wszystkiego; która jest umiejętnością rozróżniania i która ma karnację niebiesko-czarną karnację przypominającej barwę dymu.

V-13 Składam nieustające pokłony tej, która jest zarówno najbardziej miłosierna i najbardziej przerażająca; kłaniam się tej, która podtrzymuje świat. Składam pokłony Dewi w formie wolnej woli.

V-14-16 Nieustająco oddaję cześć Dewi, która przebywa w każdej żywej istocie jako Wisznumaja.

V-17-19 Nieustająco wielbię Dewi, która przenika żywe istoty jako świadomość.

V-20-22 Składam nieustające pokłony Dewi, która przenika żywe istoty jako inteligencja.

V-32-34 Kłaniam się Dewi, która przenika żywe istoty jako moc.

V-47-49 Kłaniam się Dewi, która przenika żywe istoty jako spokój.

V-50-52 Kłaniam się Dewi, która przenika żywe istoty jako wiara.

V-71-73 Kłaniam się Dewi, która przenika żywe istoty jako Matka wszechrzeczy.

V-78-80 Nieustannie oddaję cześć tej, która przenika cały świat w formie świadomości.

V-81 Przywołana ongiś przez dewów jako obiekt ich pragnień i wielbiona przez pana dewów każdego dnia, niechaj Iśwari, źródło wszelkiego dobra, ześle nam pomyślność i położy kres wszelkim nieszczęściom.

XI-4 Tyś jest jedyną podstawą świata, ponieważ istniejesz w postaci ziemi. To Ty, o niezłomna Dewi, w postaci wody zaspokajasz potrzeby wszechświata.

XI-5 Tyś jest mocą Wisznu i zadziwiasz swoją walecznością. Tyś jest pierwotną mają, źródłem wszechświata. To Ty, o Dewi, spowijasz cały wszechświat iluzją. Okazując miłosierdzie, stajesz się przyczyną ostatecznego wyzwolenia tego świata.

XI-6 Wszystkie dziedziny wiedzy są Twoimi aspektami, o Dewi. I wszystkie kobiety na świecie są obdarzone Twoimi atrybutami. Ty sama, matko, wypełniasz sobą świat. Czyż są słowa zdolne oddać wspaniałość Twojej natury?

XI-7 Tyś jest uosobieniem wszystkich żywych istot, tyś jest Dewi (olśniewającą Boginią), ty obdarzasz radością i wyzwoleniem. Żadne słowa, choćby najbardziej wzniosłe i wyszukane, nie oddadzą Twojej wielkości.

XI-8 Oddaję Ci cześć, o Dewi Narajani; Tobie, która napełniasz serca żywych istot inteligencją, obdarzasz wyzwoleniem i niebem.

XI-23 Oddaję Ci cześć, o Narajani, która jesteś inteligencją i Saraswati. O najlepsza i najwznioślejsza, małżonko Wisznu, bogini o ciemnej karnacji ucieleśniająca przeznaczenie, okaż mi swoją łaskawość.

XI-25 Niechaj Twe łagodne oblicze o trojgu oczach chroni nas przed wszelkim strachem. Chwała Tobie, o Katjajani.

XI-31 Któż prócz Ciebie nauką, pismami i wedyjskimi sentencjami rozprasza ciemność ignorancji? I choć masz moc rozpraszania ciemności, jednocześnie sprawiasz, że wszechświat nurza się w ciemnych otmętach przywiązania.

XI-33 O królowo wszechświata, ty go chronisz i utrzymujesz. Tyś jest boginią, którą wielbi sam Pan wszechświata. Ci, którzy z czcią chylą przed Tobą głowę, sami stają się schronieniem dla wszechświata.

XI-34 O Dewi, bądź dla nas łaskawa i chroń nas przed wrogami, tak jak to czyniłaś dotąd, unicestwiając asury, zniszcz grzechy świata i nieszczęścia, jakie nas czekają, na co wskazują złowieszcze znaki.

ADORACJA BOSKIEJ MATKI
(wybrane wersety z Umasahasran autorstwa mędrca Waśiszthy Ganapatiego )

MANTRA

1. W wedyjskiej mantrze Tyś jest obecna jako duch rozsądku (artha, bhawa). W tantrycznej mantrze Tyś jest mocą dźwięku (nada). W sabra (zwyczajnej) mantrze Tyś jest mocą rytuału. Tyś jest esencją mantry intonowanej nieustannie (adźapa).

ŹRÓDŁO EGO

2. O Ty, która chronisz prawych i dobrych, zaiste Tyś jest źródłem pojęcia „ja”. Tak stwierdza sam Maharyszi Ramana. (16.8)

ESENCJA

3. O władczyni, mędrcy, którzy posługując się inteligencją, poznają esencję wszystkich form, którą można przyrównać do oleju zawartego w ziarnie sezamu, jednoczą się z Tobą. (15.6)

ŚWIADOMOŚĆ W UMYŚLE

4. Ten, kto oddaje Ci cześć jako Sile Świadomości przenikającej umysł i prowokującej go do myślenia, z uwielbieniem obejmuje Twoje stopy, o bliska sercu Pana. Zaiste Tyś jest cit-śakti, która rezyduje w umyśle, przybierając postać myśli i idei. (4.24)

ADORACJA

5. O umyśle, okaż swoją adorację zabarwionym na czerwono lotosowym stopom małżonki Rudry. Pełnia siły przejawia się w obecności silnego.
(Jej stopy mają czerwonawą barwę.) (29.20)

BHAKTI

6. Gdyby każdemu wcieleniu towarzyszyło oddanie dla Ciebie, z radością witałbym tysiące kolejnych wcieleń. Nie ucieszyłoby mnie nawet samo wyzwolenie, jeśli przerwałoby moje pamiętanie o Tobie. (46.18)

FALA SZCZĘŚCIA

7. Najwyższa Matko, fale wyłaniające się z oceanu nektaru, na którym unosi się lotos o tysiącu płatkach (sahasrara-ćakra), tworzą strumień Szczęścia, wnikający w moje ciało. I tak każda cząstka mego ciała staje się w pełni świadoma. (15.13)

MODLITWA

8. O matko, uczyń z mego ciała jedną ze swoich niezliczonych siedzib. Korzystaj z niego wedle własnego uznania i własnej woli. (16.24)

SEKRET WSZECHŚWIATA

9. O małżonko Pana, ten, kto jest pogrążony w myślach o Tobie, źródle poczucia własnej kaźni, poznaje sekret wszechświata (boską świadomość). (16.9)

ODWZAJEMNIENIE

10. Ty obdarzasz błogosławieństwem tych, którzy Cię wysławiają. Usuwasz grzechy tych, którzy o Tobie pamiętają. I obdarzasz bogactwem tych, którzy szukają Twojej opieki. Otwartych na Twoją wszechobecną świadomość uwalniasz z oków ignorancji i ciemności. (16.13)

PŁYNĄCA MOC

11. Składam korny pokłon owej nieuchwytnej wymykającej się wszelkim opisom Mocy, bez początku i bez końca, nienarodzonej, niezmierzonej, przepływającej przez wszystkie żywe istoty, której fale widzi się jedynie dzięki praktyce jogi i umiejętności rozróżniania. (1.2)

MAJA

12. Władczyni światów, w Najwyższym tyś jest źródłem maji; w Indrze, panu bogów, Tyś jest magiczną mają (odpowiadającą za różnorodność stworzenia); w osobie słońca Tyś jest jogamają (która scala i podtrzymuje); w sercach przywiązanych do tego świata Tyś jest mają chwytającą w niewolę (siłą więzów). (7.19)

BRAHMI

13. Wysławiana przez Agmów, o Bogini, Tyś jest Nada, pierwotnym dźwiękiem; Tyś jest także mową. Dlatego poeci wielbią Cię jako Brahmi.

MODLITWA

14. Niech Uma, matka wszechświata, pobłogosławi nękanych ciemnością i cierpieniem księżycowym blaskiem swego uśmiechu przesyconego nektarem współczucia. (1.1)

ADORACJA

15. Wewnętrzna moc (świadomość), która czyni możliwym rozumienie, mówienie, słuchanie, oddychanie i widzenie, zawiera się w ciągłym pamiętaniu. (29.5)

PRZEJAWIENIA

16. W lotosowej twarzy Brahmy jako bogini mowy (Saraswati),
Na piersi Wisznu jako Lakszmi,
Jako połowa ciała Śiwy
W kosmicznym ciele wszechświata jako wszechprzenikający wszystko eter. (20.18)

17. Kiedy płynie (jako soma ze środka lotosu Sahasrara), jest mocą dającą szczęście;
kiedy lśni, jest mocą cit (świadomością); kiedy stoi nieruchomo w jednym miejscu (w centrum Muladhary) jest niezmienną Egzystencją. (15.21)

DAR PAMIĘTANIA

18. O matko, dźwięk Twego głosu czyni człowieka pokornym; pamiętanie o Tobie uwalnia od grzechów; noszenie Cię w sercu (dhjana) czyni człowieka wolnym od własnego ego. (16.7)

SKOŃCZONOŚĆ I NIESKOŃCZONOŚĆ

19. O ukochana Najwyższego Pana, Tyś jest pierwotnym źródłem dźwięku (nada), Tyś jest mową (śabda), Tyś jest światłem (niosącym oświecenie); Tyś jest kompletną świadomością (nieskończoną); Tyś jest także jej poszczególnymi cząstkami (przejawionymi). (7.2)