Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Obrzędy świątynne nie tylko dla nowicjuszy

Obrzędy świątynne są przeznaczone dla wszystkich kobiet i mężczyzn na każdym poziomie duchowego rozwoju. Zrozumienie obrzędów i stopień duchowych przeżyć z nimi związanych będzie się pogłębiać w miarę rozwoju duchowego, przechodzenia na kolejne etapy miłosnej służby, jogi i zrozumienia. Om.

Wielbiciel nigdy nie „wyrasta” z praktyk świątynnych. Pogłębia się tylko jego rozumienie i zwiększa intensywność duchowych doświadczeń z nimi związanych. Na poziomie bezinteresownej służby (ćarja pada), wielbiciel przychodzi do świątyni dlatego, że powinien. Na poziomie regularnego i radosnego czczenia (krija pada) wielbiciel bierze udział w obrzędach świątynnych dlatego, że tego chce. Jego motywacja płynie z miłości do Boga. Na poziomie joga pada, czczenie Pana odbywa się w sanktuarium serca, ale nawet jogin, który wzniósł się do poziomu nadświadomości, „nie wyrasta” z praktyk świątynnych. Kiedy jogin powraca do stanu „normalnej” świadomości, zawsze czeka na niego dom Boga w tym świecie. Wielbiciele na poziomie mądrości (dźńana pada) sami stają się obiektami czci – żyjącymi świątyniami. Wedy zachwalają: „Hołd Temu, który panuje nad całym stworzeniem, nad tym, co było i nad tym, co będzie, któremu przynależą niebiosa, Temu wszechpotężnemu Brahmanowi składam hołd! Z Pełni wyłania On pełnię, pełnia się rozprzestrzenia i powraca do pełni”. Om Namaśiwaja.