Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Włócznia Kartikeji

Włócznia, którą dzierży Pan Kartikeja-Skanda, symbolizuje duchowe rozumienie i przebudzenie. Jej ostrza są szerokie, długie i ostre, czyli takie, jaka powinna być nasza wiedza: szeroka, głęboka i przenikliwa. Om Namaśiwaja.

Moc (śakti) włóczni Kartikeji, to wyjątkowa moc prawości nad nieprawością, która pokonuje dezorientację i niewiedzę. Święta włócznia zawsze trafia do celu i sama wraca do mocnej dłoni Kartikeji. Nagradza nas, kiedy w naszym postępowaniu przeważa prawość i przemienia się w nieposkromioną siłę węża kundalini, niszczącą każdy nasz wysiłek wtedy, gdy przekraczamy prawo dharmy. Tym sposobem święta włócznia uwalnia nas z niewiedzy i obdarza wiedzą, uwalnia od próżności i obdarza umiarem, uwalnia od grzechu i obdarza czystością dzięki pokutom. Kiedy odbywamy pokutę i zasługujemy sobie tym samym na Jego łaskę, ten miłosierny bóg rzuca świętą włócznią w naszą sferę mentalną, przebija fałszywe dźwięki, kolory i kształty, usuwając ciemność z umysłu. Jest On Królem królów, mocą skrytą w ich berłach. Stoi za królewskim majestatem, doradza mu i go autoryzuje. Włócznia Kartikeji upełnomocnia władcę, gwarantuje sprawiedliwość, napełnia umysły obywateli mądrością, zapewnia dostatek opadów, bujne plony i pełne spiżarnie. Tirumuraj głosi: „W mroku strachu, zajaśniała Jego poszóstna twarz. W nocy przerażenia Jego włócznia przemówiła: ‘nie lękajcie się’”. Om Namaśiwaja.

„W sercach tych, którzy przywołują Jego imię, ujawnia swe wdzięczne stopy. Tak objawia się tym, którzy intonują święte imię Murugana, obecnego we wszystkich”.
Tirumuraj, 11, Nakkirar

„Murugan, Kumaran, Guhan – wypowiedzieć te imiona i zatopić się w boskiej wizji! Kiedy mnie nią obdarzysz, O najwyższy nauczycielu, wielbiony na równi przez śmiertelnych i nieśmiertelnych, posiadaczu ośmiu cnót?!”
Kandar Anubhuti, 15