Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o sukcesji wiedzy

„Nie ma w trzech światach osoby wspanialszej od guru. To on obdarza boską wiedzą i dlatego należy go czcić z najwyższym oddaniem”.
Atharwaweda, Joga-śikha Upaniszad, 5.53

„Pogrążeni w otchłani niewiedzy, zarozumiali, za mędrców siebie uważający, ciężko upośledzeni, ci obłąkańcy kręcą się wokoło jak ślepcy prowadzeni przez ślepca”.
Atharwaweda, Mundaka Upaniszad, 1.2.8

„Prawda jest Najwyższym, Najwyższy jest Prawdą. Dzięki Prawdzie dusza nigdy nie upada z niebiańskiego świata, ponieważ Prawda należy do świętych. Dlatego radują się Prawdą”.
Kryszna Jadźurweda, Mahanarajana Upaniszad, 505

„Najwyższą tajemnicę skrywa Wedanta, wyłożona u zarania dziejów. Nie wolno jej przekazywać temu, kto umysłu swego nie wyciszył, ani też temu, kto nie jest nauczyciela synem lub uczniem. Lecz temu, kto darzy Boga najgłębszym oddaniem, a nauczyciela czci na równi z Bogiem, nauki te należy przekazać. Promienieć będą wtedy, jeśli są wielcy duchem!”
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 6.22-23

„Uczniowie otrzymują, dzięki oddaniu swemu nauczycielowi, wiedzę, którą on posiadł. W trzech światach potwierdzają to boscy mędrcy, praojcowie i uczeni”.
Guru Gita, 43

„Prawość, uczenie się i nauczanie,
prawda, uczenie się i nauczanie,
ascezy praktyka, uczenie się i nauczanie,
rozpalanie ognia ofiarnego, uczenie się i nauczanie
[…] Oddany wyrzeczeniom,
ucz się i nauczaj, rzecze Naka Maudgalja, Wolny od Bólu,
gdyż to zaprawdę jest żarliwa pokuta”.
Kryszna Jadźurweda, Taittirija Upaniszad, 1.9