Polub nas na Facebooku

Aktualności

Święte koneksje

Ilustracja

Jedną zasadniczą cechą osoby zasługującej na miano świętej jest jej entuzjazm, poświęcenie i niezachwiane przekonanie o konieczności służenia innym i Bogu.

Więcej...

Komentarzy: 0

Ślepy zaułek współczesnej jogi

Ilustracja

Hindu American Foundation ma nadzieję, że dzięki kampanii informacyjnej „Odzyskać jogę” ludzie dowiedzą się o filozoficznych i hinduskich korzeniach jogi oraz, że idee te są uniwersalne i odpowiednie dla każdego.

Więcej...

Komentarzy: 0

Niedawno znaleziony kalendarz Majów nie urywa się w 2012 roku

Ilustracja

Gwatemalscy archeolodzy trafili na mały budynek ze ścianami pokrytymi świetnie zachowanymi malowidłami, które przedstawiają bogato odzianego króla oraz kalendarze. Te ostatnie całkowicie przeczą temu, jakoby Majowie przewidywali koniec świata w roku 2012.

Więcej...

Komentarzy: 5

Dwie Bhagawatapurany - pochodzenie i status (cz. I)

Ilustracja

Zachowane teksty dwóch Bhagawatam zawierają osiemnaście tysięcy wersetów, które według samych ksiąg są rozwinięciem fundamentalnego objawienia, wypowiedzianego przez ostateczną rzeczywistość – Ją (Dewi, Śakti) lub Jego (Wisznu).

Więcej...

Komentarzy: 0

CHRZEŚCIJAŃSKI WEGETARIANIZM ETYCZNY, cz. II

Ilustracja

Odnoszę wrażenie, że wielu chrześcijan ma bardzo nonszalanckie podejście do diety opartej o produkty zwierzęce, skwapliwie przejmując język „dominacji” z opowieści o stworzeniu świata (Księga Rodzaju 1,26) i odsuwając od siebie wersy mówiące o powadze rytuału, śmierci na ołtarzu ofiarnym (Księga Kapłańska 16,1-34) i szacunku dla krwi żywych stworzeń (Księga Kapłańska 17,10-14).

Więcej...

Komentarzy: 29

CHRZEŚCIJAŃSKI WEGETARIANIZM ETYCZNY, cz. I

Ilustracja

Czy chrześcijanie mają moralne zobowiązania wobec przyrody ożywionej? Wielu twierdzi, że nie, powołując się na biblijne stwierdzenie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Księga Rodzaju 1,28).

Więcej...

Komentarzy: 2490

Zakupy a środowisko

Ilustracja

Najwięcej gazów cieplarnianych powstaje przy produkcji czerwonego mięsa oraz mleka i jego przetworów. Na tę produkcję składa się energia zużyta do wytworzenia nawozów używanych do uprawy roślin, które stanowią później paszę dla zwierząt hodowlanych, oraz dwutlenek węgla i metan, jaki wydzielają zwierzęta.

Więcej...

Komentarzy: 0

Wpisów na stronie: