Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o odwiecznej dharmie

„Zwą Go Indrą, Mitrą, Waruną, Agnim i niebiańskim ptakiem słonecznym Garutmatem. Poszukujący nadają wiele imion temu, co jest Jednym. Mówią o Agnim, Jamie, Matariszwanie”.
Rygweda, 1.164.46

„Stwórca wszystkiego o wielu postaciach, bez początku, bez końca, w środku chaosu, On jeden obejmuje wszystko. Kto poznaje tego Boga, ten uwalnia się z wszelkich więzów”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 5.13

„Przedwieczny Bezmiar jest niebem. Przedwieczny Bezmiar jest przestrzenią kosmiczną. Przedwieczny Bezmiar jest matką, ojcem, synem. Przedwieczny Bezmiar jest wszystkimi Bogami, pięcioma typami ludzi, wszystkim, co się narodziło i się narodzi”.
Rygweda, 1.89.10

„Chciałbym wejść do wspaniałego pałacu Wisznu, gdzie wierni radują się, gdzie, tuż za Tym, który zrobił trzy wielkie kroki, wypływa źródło czystego miodu”.
Rygweda, 1.154.5

„Ja jestem Królową u władzy, gromadzącą skarby, pełną mądrości, pierwszą pośród zasługujących na cześć. Me boskie moce umieściłam w różnych miejscach. Wchodzę do wielu domostw i przyjmuję różne postacie”.
Rygweda, 10.125.3

„Tego, który obdarza siłą życia i wigorem, którego sługom posłuszni są nawet bogowie, którego cień jest nieśmiertelnym życiem i śmiercią – którego Boga mamy czcić naszymi obiatami? Tego, którego potęga wyłoniła niezależne byty żywych istot, które oddychają i zapadają w sen, Tego, który jest Panem człowieka i czworonożnych stworzeń – którego Boga mamy czcić naszymi obiatami?”
Rygweda, 10.121.2-3

„Kiedy człowiek Boga poznaje, wtedy uwalnia się od trosk, wstrzymuje krąg narodzin i śmierci. Kiedy jednoczy się z Nim w myślach, wtedy – gdy ciało obumiera – osiąga trzeci stan, stan Ducha, w którym wszelka potęga spoczywa. I potęgi i szczęścia dostępuje, bowiem jednym z Duchem się staje”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 1.11

„Najwyższa Pełnia jest doskonała i pełna sama w sobie. Dlatego wszystko, co z Niej emanuje – także ten postrzegalny świat – jest doskonałą pełnią. Cokolwiek powstaje z Doskonałej Pełni, samo jest w pełni doskonałe. Mimo iż z Doskonałej Pełni emanuje tyle doskonałych pełni, pozostaje Ona w doskonałej równowadze”.
Śukla Jadźurweda, Iśa Upaniszad, Inwokacja

„Postrzeganie świata jako przejawu Śakti jest wielbieniem Śakti. Niezmącona wiedza, nie odnosząca się do obiektów, jest absolutna”.
Dewikalottara Agama, Dźńana-aćara-wićara, 14

„Czcijmy Go, Jednię o czystej postaci, chmurę, która skrapia deszczem nieopisanej radości i napełnia serca i oczy wielbicieli […]. Czcijmy Wielką Ciszę, zwaną wieloma imionami, opisywaną przez wiele religii, wcielenie nieopisanych poziomów duchowej szczęśliwości”.
Tajumanawar, 1.2

„Czcij, kwiatami o słodkawym aromacie, Boga, który jest Nieskończonym Panem wszystkich. Szanuj Boga swojej tradycji, który przenika cały świat i wszystko, co żyje. Zanim to ciało sczeźnie, czcij Boga, który jest Jednym i wieloma.”
Natczintanaj, „Mądrość...”

„Cokolwiek widzisz, dostrzegaj w tym Śiwę i nie martw się, o umyśle! Ci, których nie targają żądze i którzy poskromili pięć zmysłów, z pewnością dostąpią szczęścia Śiwy. Zawsze podążaj ścieżką swej religii i zatop się w niezmiennej, cichej kontemplacji. Cokolwiek widzisz, dostrzegaj w tym Śiwę!”
Natczintanaj, „Cokolwiek widzisz…”