Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Czy Bóg karze złoczyńców?

Bóg jest doskonałą dobrocią, miłością i prawdą. Nie jest gniewny czy mściwy. Nie potępia i nie karze niegodziwców. Zazdrość, mściwość i próżność są cechami intuicyjnej natury człowieka, a nie Boga. Om Namaśiwaja.

Nie ma powodu bać się Boga, którego gest prawej dłoni – abhaja mudra znaczy „nie bój się”, a którego lewa dłoń zachęca do podejścia. Bóg jest z nami zawsze, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy świadomi Jego świętej obecności. Stworzenie jest przedłużeniem niego samego. Bóg nie oddziela się od swego stworzenia, ani nie jest przez nie ograniczony. Kiedy postępujemy niewłaściwie, wtedy tworzymy sobie negatywną karmę, której bolesnych skutków musimy następnie doświadczyć. Źródłem tego bólu są nasze myśli i uczynki. Bóg nigdy nas nie karze, nawet jeśli w niego nie wierzymy. Stworzone przez nas samych cierpienie możemy złagodzić, a nawet wyeliminować, wielbiąc i medytując o Bogu. Bóg jest bogiem wszystkich – wiernych rozmaitych wyznań, a także niewierzących. Nie niszczy On podłych i nie wybawia sprawiedliwych, ale obdarza cennym darem wyzwolenia wszystkie dusze. Agamy oznajmiają: „Kiedy dusza stopniowo służy mniej, a w końcu zupełnie przestaje służyć siłom ciemności, wtedy Przyjaciel Świata, Bóg, odsłania jej bezkres swej mądrości i czynów”. Om Namaśiwaja.