Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Księgi o grzechu i cierpieniu

„Kto zawsze widzi wszystkie żywe istoty jako iskry duchowe, jakościowo tożsame z Panem, ten zdobył prawdziwą wiedzę. Jakże więc mógłby doświadczać złudzenia czy niepokoju?
Śukla Jadźurweda, Iśa Upaniszad, 7

„Oddaję cześć Temu, z którego emanuje cudowny blask równy słonecznemu, który obdarza szczęściem. Oddaję cześć kochającemu, łaskawemu, gościowi oczekiwanemu przez wszystkich. On daje siłę swym czcicielom. Niech On, boski ogień, usunie nasze troski i obdarzy nas niezrównaną mocą i wszelkimi dobrami”.
Rygweda, 10.122

„Do Boga, jaśniejącego swą własną mądrością, ja – łaknący wyzwolenia – zwracam się o opiekę. Do niepodzielnego, nie czyniącego, wyciszonego, nieopisanego, nieskażonego, do najwyższego mostu, który prowadzi do nieśmiertelności, do ducha ognia, który spala śmieci nieprawego życia”.
Kryszna Jadźurweda, Śwetaśwatara Upaniszad, 6.19

„Kiedy obserwator dostrzega twórcę złocistego blasku, Pana, Puruszę, źródło Brahmana, wówczas wiedzący, odrzucając tak dobre, jak i złe uczynki, wolny od skazy, osiąga najwyższą więź z Panem”.
Atharwaweda, Mundaka Upaniszad, 3.1.3

„Nie sposób słowami opisać radości duszy, której zanieczyszczenia zmyła głęboka kontemplacja, która zjednała się z atmanem, swym duchem. Tylko ci, którzy czują podobną radość, wiedzą, czym ona jest”.
Kryszna Jadźurweda, Majtri Upaniszad, 6.34

„Mimo iż lekarz zadaje ból swemu pacjentowi, nie on jest przyczyną tego bólu. Czyni On dobro, które odbierze pacjent”.
Mrygendra Agama, Dźńana Pada, 7A.18

„Jeśli grzeszyliśmy na jawie, we śnie, świadomie, nieświadomie, bo zła była nasza natura, niechże Agni przegna daleko wszystkie takie podłe uczynki”.
Rygweda, 10.164.3

„Unikajcie kłótni i ludzi z towarzystwa. Nie wdawajcie się nawet w spory duchowe. Zawiść, oszczerstwa, przepych, namiętność, miłość, złość, strach i troski odejdą jedne za drugą, wszystkie.
Dewikalottara Agama, Dźńana Pada, 77-78

„Gdybyś nawet był najgorszym złoczyńcą, to w łodzi wiedzy przepłyniesz ten ocean nieprawości. Jak ogień zamienia drewno w popiół, tak ogień wiedzy obraca w popiół owoce ludzkich uczynków”.
Bhagawadgita, 4.36-37

„Ktokolwiek krzywdzi cnotliwą żonę, wielbiciela Pana i mędrca, ten kładzie kres swemu życiu i bogactwu”.
Tirumantiram, 532

„O mój Panie, pięć zmysłów zawładnęło mym ciałem i odciągnęło mnie od Twych świętych stóp. Me serce dręczy niepokój. Oświeć mnie!” Tirumuraj, 4

„Jak żar pieca rozpala złoto do czerwoności, tak palące cierpienie pokuty oczyszcza duszę do jasności”.
Tirukural, 267

„Jak cień podąża wszędzie za człowiekiem, tak zniszczenie podąża za tymi, którzy dopuszczają się grzechu”.
Tirukural, 208

„Lekarz z różnych składników przygotowuje lek, którym usuwa chorobę. Podobnie Wszechwiedzący Lekarz, dając duszy ciało, umiejętności, świat i życie w świecie, leczy jej chorobę i daje szczęście wyzwolenia”.
Natczintanaj