Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Dlaczego istnieje cierpienie w świecie?

Świat ten ma naturę dualną. Oznacza to, że obok siebie istnieją równocześnie przeciwieństwa: radość i smutek, dobro i zło, miłość i nienawiść. Doświadczając tych rzeczy, uczymy się i rozwijamy, a ostatecznie poszukujemy Prawdy poza tymi przeciwieństwami. Om.

Boski sens ujawnia się nawet w obecności cierpienia w świecie. Jest ono naturalnym elementem życia ludzkiego, pobudzającym do duchowego rozwoju. Rozumny człowiek, świadom tego, godzi się na cierpienie z każdego źródła, czy to będzie huragan, trzęsienie ziemi, powódź, głód, wojna, choroba czy niespodziewana tragedia osobista. Jak złoto wsadzone do pieca oczyszcza się w jego żarze, tak dusza oczyszcza się w cierpieniu. Cierpienie pomaga nam zrozumieć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, że prawdziwego szczęścia i wolności nie można znaleźć w tym świecie, bowiem ziemskim radościom nieodłącznie towarzyszy smutek, a ziemska wolność prowadzi do zniewolenia. Świadomi tego, wielbiciele odnajdują satguru, który uczy ich rozumieć cierpienie i nakłania ich do świadomych trudów dyscypliny duchowej (sadhana) i pokut. Sadhana i pokuty z kolei prowadzą do wyzwolenia z kręgu doświadczeń w świecie przeciwieństw. Agamy wyjaśniają: „To, co jawi się jako zimne lub gorące, świeże lub zepsute, los dobry lub zły, miłość lub nienawiść, wysiłek lub lenistwo, wzniosłe lub upadłe, bogate lub biedne, uzasadnione i wątpliwe, wszystko to jest Bogiem. Nie ma bowiem niczego i nikogo innego poza Nim”. Om Namaśiwaja.