Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Czy należy unikać zaangażowania w doczesne sprawy?

Świat jest przebogatym stworzeniem miłosiernego Boga, który dał nam wszystko, byśmy mogli cieszyć się w nim dobrym życiem. W świecie tym doświadczamy następstw własnych czynów i spełniamy nakazy dharmy. Nie powinniśmy gardzić światem lub się go bać. Życie jest po to, by przeżyć je radośnie. Om Namaśiwaja.

Świat jest miejscem, w którym formuje się nasze przeznaczenie, spełniają się nasze pragnienia i dojrzewa nasza dusza. W świecie tym wznosimy się od niewiedzy do mądrości, z ciemności do światła i ze świadomości śmierci do nieśmiertelności. Cały świat jest aśramem (pustelnią, klasztorem), w którym wszyscy odbywają sadhanę (praktykę duchową). Musimy kochać świat, który jest stworzeniem Boga. Ci, którzy gardzą, nienawidzą i boją się świata, nie pojmują, iż w każdym i we wszystkim jest obecne wrodzone dobro. Świata nie należy się bać. Jest on cudownym darem samego Śiwy, placem zabaw dla Jego dzieci, w którym „nierozwinięte, młode” dusze tworzą i doświadczają swej karmy, a „rozwinięte, stare” dusze wiernie przestrzegają dharmy (Prawa). „Młode” rosną, „stare” – wiedzą. Brak strachu przed światem nie daje nam legitymacji do zatopienia się światowych sprawach. Przeciwnie, powinniśmy pozostać życzliwie nieprzywiązani, niczym kropla wody na kwiecie lotosu, być w świecie, lecz nie „z niego”, spacerować po deszczu nie dając się zmoczyć. Wedy ostrzegają: „Patrz na świat, i wszystko co w nim żyje, jak na przejaw chwały Boga. Porzuć przemijające, odkryj radość w Wiecznym. Nie przytulaj do serca cudzej własności”. Om Namaśiwaja.