Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Jak dobry Bóg może pozwolić na zło?

Ostatecznie nie ma dobrego i złego. Bóg nie stworzył zła jako siły odmiennej od dobra. Miłościwie przydzielił On duszom zasady Prawa (dharma) i możliwość wyboru postępowania od wzniosłego do niskiego, tak abyśmy uczyli się i rozwijali. Om.

Kto osiąga najwyższy punkt rozwoju świadomości, ten dostrzega harmonię życia. Podobnie człowiek, który spogląda ze szczytu na wzburzone morze i stojące na jego drodze klify, dostrzega piękno obu. Stojąc u podnóża góry, uzna morze za złowieszcze, a klif za zdradliwy. W medytacji mamy ogląd pełni rzeczywistości. Widzimy wtedy, że każda rzecz ma w nim swoje miejsce, co z kolei podważa ludzką koncepcję dobra i zła. Nasz łagodny Bóg stworzył harmonijny wszechświat, w którym dobro i zło, życzliwość i złośliwość wracają do nas jako rezultat, owoc, naszych własnych działań z przeszłości. Odwieczne Prawo (dharma) to mądrość Boga, która oświetla naszą drogę. To, co znamy jako zło, powstaje z naszej zmysłowej (odruchowej) i intelektualnej natury, które Pan stworzył jako przestrzeń dla naszych doświadczeń. Doświadczenia te obejmują postępowanie zgodne z Prawem i wbrew niemu. W ten sposób dusza wzmacnia się i nabiera motywacji dla dalszego rozwoju. Okazujmy zatem współczucie, bowiem nie ma pierwotnego zła. Wedy wyjaśniają: „Wcielona dusza popychana przez owoce swych czynów, wchodzi do ‘dobrego’ lub ‘złego’ łona, by wznosić się lub upadać, i wędruje w świecie przeciwieństw”. Om Namaśiwaja.