Polub nas na Facebooku

Encyklopedia

Dlaczego krzywdzimy inne istoty?

Przemoc jest odbiciem niższej, instynktownej świadomości – strachu, gniewu, chciwości, zazdrości i nienawiści – posiadającej źródło w postrzeganiu siebie i świata jako oddzielnych, różnych od siebie, a także w postrzeganiu rzeczywistości w kategoriach dobrego i złego, zwycięzców i przegranych, mojego i twojego. Om.

Każdy pogląd tworzy określoną postawę. Postawa determinuje nasze działanie. Tym samym nasze działanie ma swe źródło w naszych najgłębszych przekonaniach o nas samych i otaczającym nas świecie. Jeśli przekonania te są błędne, nasze czyny nie będą współgrać z dharmą kosmosu. Na przykład, przekonanie o przeciwstawności „ja” i „ty”, o wiecznym niebie i piekle, wybranych i potępionych, mocach dobra i mocach zła, gatunkach rozwiniętych i nierozwiniętych generuje postawę wrogą wobec świata. Postawę usprawiedliwiającą przemoc fizyczną i emocjonalną wobec tych, których uważamy za złych, niewiernych, obcych czy bezwartościowych. Konsekwencją będzie racjonalizowanie tzw. sprawiedliwych wojen, przemysłowej hodowli zwierząt na rzeź, niszczenia przyrody. Tak długo jak nasze poglądy są dualistyczne, tak długo będziemy tworzyć konflikty, które z kolei będą rodzić przemoc. Ludzie funkcjonujący na poziomie niższej, intuicyjnej natury są źródłem konfliktów. Charakteryzuje ich zaborczość, autorytaryzm, zazdrość, złość, agresja i nieświadomość, iż krzywdzą innych. Wielu z nich traktuje zabijanie, rozbój czy kradzież jako sport. Wedy głoszą: „Zaiste, tą duszą zawładnęły siły natury i pogrąża się teraz w chaosie”. Om Namaśiwaja.